KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri avukat ara Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  Kategori: Matching tags: kentsel dönüşüm,kamulaştırma,avukat ara,gayrimenkul

  İmar Kanunumuza "İmar Barışı" adı ile getirilen düzenleme ile imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması için geçici 16. madde ile "yapı kayıt belgesi" düzenlemesi getirilmiştir. Yeni düzenlemenin ... Çarşamba, 06 Haziran 2018
 2. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE REZERV YAPI

  Kategori: Matching tags: kentsel dönüşüm,kamulaştırma,avukat ara,gayrimenkul

  6306 sayılı Kanun'un m.2/l(c) bendinde, rezerv yapı alanı; bu Kanun uya­rınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ'nin veya İdarenin talebine bağlı olarak ... Pazartesi, 11 Eylül 2017
 3. Kamulaştırmasız El Atmalarda Arta Kalan Kısımdaki Değer Kaybı

  Kategori: Matching tags: kentsel dönüşüm,acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,gayrimenkul,kuzey marmara,otoyol kamulaştırmaları,kara yolları kamulaştırmaları

  ... DAVALARI HAKKINDA AVUKATLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  ... Pazartesi, 01 Ocak 2018
 4. Taşınmaza Yol Olarak El Atılması Davaları

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/12240 K. 2015/401 T. 15.1.2015 • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SEBEBİYLE TAŞINMAZ VE ECRİMİSİL BEDELLERİNİN TAHSİLİ TALEBİ ( Taşınmaza Yol Olarak El Atıldığının ... Pazartesi, 22 Mayıs 2017
 5. Tren Çarpması ve Hizmet Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15487 K. 2017/605 T. 26.1.2017 • HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Zarar - Mahkemece İstemin Hizmet ... Salı, 09 Mayıs 2017
 6. Karayolları Kamulaştırmaları ve Dava Süreçleri

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  Karayolları Genel Müdürlüğü tüm Türkiye çapında yürüttüğü otoyol projeleri kapsamında kamulaştırma yapmak zorundadır. Zira otoyol projeleri kapsamında kalan taşınmazların pek çoğu özel mülkiyette olan ... Salı, 09 Mayıs 2017
 7. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Bedel Tespiti

  Kategori: Matching tags: kentsel dönüşüm,acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,gayrimenkul,kuzey marmara,otoyol kamulaştırmaları,kara yolları kamulaştırmaları

  ... bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi doğru değildir.  KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI HAKKINDA AVUKATLIK ... Pazartesi, 01 Ocak 2018
 8. Kamulaştırma Davalarında Değer Tespiti

  Kategori: Matching tags: kentsel dönüşüm,acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,gayrimenkul,kuzey marmara,otoyol kamulaştırmaları,kara yolları kamulaştırmaları

  ... neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi gerekir. KAMULAŞTIRMA DAVALARI VE KAMULAŞTIRMA SÜREÇLERİ HAKKINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ İÇİN TIKLAYINIZ.  ... Pazartesi, 01 Ocak 2018
 9. 1915 Çanakkale Köprüsü Kamulaştırılacak Parseller ve Kamulaştırma Süreci

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  1915 Çanakkale Köprüsü'nün dahil olduğu Malkara-Çankkale kesiminin yapımı amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi, Malkara-Çanakkale kesiminin ... Pazar, 07 Mayıs 2017
 10. Düzenleme Ortaklık Payının Kullanım Alanları

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  Düzenleme ortaklık payları; ·         düzenlemeye tabi tutulan yerlerin ihtiyacı olan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumları, ·          yol,  ... Perşembe, 27 Nisan 2017
 11. , BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Münferit Yatırım Yeri Tahsisi ve Kamulaştırma

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  KARAR SAYISI: Sakarya îli, Karasu İlçesinde bulunan bazı alanların münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 21/1/2016 ... Cumartesi, 25 Mart 2017
 12. Sakarya Karasu'da Kamulaştırılacak Parsel Listesi

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  KAMULASTIRILACAK PARSEL LİSTESİ Sıra Ada Parsel Yer TAPU (m1) Kamulaştrılacak Alan (m2)  ... Cumartesi, 25 Mart 2017
 13. Geçit Hakkı (yol) Davaları

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma,avukat ara,gayrimenkul

  Türk Medeni Kanunu'nun 747. maddesi geçit hakkınız "Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir. ... Perşembe, 20 Temmuz 2017
 14. Düzenleme Ortaklık Payının Yetersiz Kalması Ve Kamulaştırma

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  Düzenleme ortaklık paylarının toplamı, sözü geçen umumi hizmetler için, yeniden ayrılması gereken yerlerin alanları toplamından az olduğu taktirde, eksik kalan miktar belediye veya valilikçe kamulaştırma ... Perşembe, 27 Nisan 2017
 15. Sakarya İli Erenler İlçesi Küpçüler ve Yeni Mahalle Acele Kamulaştırma Kararı Sonrası kamulaştırma Süreci

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  (Not:Sakarya İli, Erenler İlçesinde ilan edilen riskli alan  acele kamulaştırmaları hakkında her türlü hukuki yardım ve danışmanlık için TIKLAYINIZ.) Sakarya İli, Erenler İlçesinde ilan edilen ... Cuma, 24 Mart 2017
 16. Sakarya İli Erenler İlçesi Küpçüler ve Yeni Mahalle Acele Kamulaştırma Kararının İptali Davası

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  Sakarya İli, Erenler İlçesinde ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Erenler Belediye Başkanlığı ... Cuma, 24 Mart 2017
 17. Sakarya İli Erenler İlçesi Küpçüler ve Yeni Mahalle Acele Kamulaştırma Kararı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

     KARAR SAYISI: 2017/9943 Sakarya İli, Erenler İlçesinde ilan edilen riskli alan sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları ... Cuma, 24 Mart 2017
 18. Düzenleme Ortaklık Payı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  Belediyeler veya valiliklerce düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen değer artışları karşılığında ... Perşembe, 27 Nisan 2017
 19. Kamulaştırılmadan Yola Dahil Edilen Taşınmaz Davaları

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  1. Hukuk Dairesi         2015/324 E.  ,  2015/990 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ : 15/01/2014 NUMARASI ... Pazartesi, 22 Mayıs 2017
 20. Pendik Bahçelievler (Doğu) Mahallesinde Acele Kamulaştımra

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma,avukat ara,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları

  İstanbul'un Pendik ilçesinin Doğu Mahallesinde/Bahçelievler Mahallesinde yer alan bazı taşınmazlar belediye hizmet binası, kent parkı, çok katlı otopark ve meydan projesi kapsamında acele kamulaştırılacak. ... Salı, 16 Mayıs 2017
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri avukat ara

Toplam 50 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 3

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.