KAYDUL

HUKUK


Cumartesi, 28 Oca 2023

Arama

Arama anahtar sözcükleri ceza Toplam 17 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunda; sanığın ısrarlı şekilde ve değişik zaman dilimlerinde, kamera ile katılanın görüntülerini çekmesi şeklindeki eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi,kamera ile kayıt,özel hayatın gizliliğini ihlal,kişilerin huzurunu bozma

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/20055 K. 2012/5809 T. 1.3.2012 DAVA : Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, ... Cuma, 27 Eylül 2013
 2. Tehdit suçunda; sanığın “...dua et meslek mensubumsun ve de üstelik resmisin yoksa, bana ayak üstü tehditler savuracak adamı burda döverdim” şeklinde kabul edilen sözlerinin, ileride gerçekleşmesi muhtemel olan bir saldırı niteliğinde değildir

  Kategori: Matching tags: nitelikli zimmet suçu,özel belgede sahtecilik suçu,bilirkişi raporu,suç,ceza hukuku,ceza hukuku genel hükümler,ceza,türk ceza kanunu,ceza mahakemesi kanunu,ceza avukatı,ceza davaları avukatları

  CEZA DAVALARI HAKKINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ. Türk Ceza Kanununda Tehdit Suçu 107. madde ile "(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik ... Perşembe, 19 Aralık 2013
 3. Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan alanların orman köylülerine tahsisi dışında bir amaca ayrılmasının mümkün olmadığından, uygulama imar planı doğrultusunda parselasyon işlemine tabi tutulmasında hukuka aykırıdır.

  Kategori: Matching tags: suç,cmk,ceza muhakemesi kanunu,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,imar,bina,ceza davası avukatı,imar avukatı,idari dava avukatı,istanbulda imar avukatı,imar kirliliği,kaçak yapı,kaçak yapı avukatı,bursada imar avukatı

  T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2009/13281 K. 2012/6251 T. 19.11.2012 İstemin Özeti : Antalya İli, Kemer İlçesi, Karayer Mevkiinde bulunan ... parsel sayılı taşınmazı da kapsayan alanda 3194 sayılı İmar ... Perşembe, 21 Kasım 2013
 4. Türk Ceza Kanununda İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu

  Kategori: Matching tags: suç,cmk,ceza muhakemesi kanunu,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,imar,bina,ceza davası avukatı,imar avukatı,idari dava avukatı,istanbulda imar avukatı,imar kirliliği,kaçak yapı,kaçak yapı avukatı,bursada imar avukatı

  MADDE 184: (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan ... Cuma, 17 Mayıs 2013
 5. Kişinin kafa kısmına ateş açmak kasten öldürme suçu fiilidir.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi

  T.C YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ E.2008/3694 K.2011/8570  T.28.12.2011 Kastın aşılması suretiyle A'nın ölümüne sebebiyet vermekten sanık Ş'nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne, ... Pazar, 14 Nisan 2013
 6. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Gerekçesi

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türk Ceza Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Recep Tayyip Erdoğan  Başbakan ... Pazar, 14 Nisan 2013
 7. Nitelikli zimmet ve özel belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yürütülen yargılamada yetersiz ve donanımsız bilirkişi raporuyla karar verilemez.

  Kategori: Matching tags: nitelikli zimmet suçu,özel belgede sahtecilik suçu,bilirkişi raporu,suç,ceza hukuku,ceza hukuku genel hükümler,ceza,türk ceza kanunu,ceza mahakemesi kanunu,ceza avukatı,ceza davaları avukatları

  ... sonunda atılı suçlardan beraatlerine dair, Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 22.05.2008 gün ve 2007/375 Esas, 2008/164 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O. Yer ... Cuma, 01 Mart 2013
 8. Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza Hükümleri MADDE 10 ... Çarşamba, 29 Mayıs 2013
 9. Sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ibraz edilerek araç kiralanması eyleminin tek resmi belgede sahtecilik suçunu oluştururu

  Kategori: Matching tags: nitelikli zimmet suçu,özel belgede sahtecilik suçu,bilirkişi raporu,suç,ceza hukuku,ceza hukuku genel hükümler,ceza,türk ceza kanunu,ceza mahakemesi kanunu,ceza davaları avukatları,resmi belgede sahtecilik,özel belgede sahtecilik,sahte nüelgesi,sahte kimlikle araç kiralama,fus cüzdanı,sahte sürücü bceza avukatı

  T.C. YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ E. 2009/10932 K. 2012/10896 T. 6.6.2012 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin ... Çarşamba, 24 Temmuz 2013
 10. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda 6459 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: a) Hileli davranışlarla; 1. İhaleye katılma ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 11. Taksirle yaralama suçunda; kavşağa yaklaşan sanığın kalabalık yol durumunu ve trafik ışıklarını fark ettiği halde hareketine devam ederek öngördüğü neticenin meydana gelmesine neden olmasından dolayı bilinçli taksir nedeniyle cezasının artması gerekir.

  Kategori: Matching tags: nitelikli zimmet suçu,özel belgede sahtecilik suçu,bilirkişi raporu,suç,ceza hukuku,ceza hukuku genel hükümler,ceza,türk ceza kanunu,ceza mahakemesi kanunu,ceza avukatı,ceza davaları avukatları,olası kast,bilinçli taksir,taksirle yaralama,cezanın belirlenmesi

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/10139 K. 2013/2481 T. 8.2.2013 DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkili hüküm, sanık müdafii ve katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, ... Cuma, 05 Temmuz 2013
 12. İmar kirliliğine neden olma suçunda suçtan kaynaklanan zararın giderilmediği, suça konu yapıyı yıkmadığı, ruhsat almadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmaması, yasaya aykırıdır

  Kategori: Matching tags: suç,cmk,ceza muhakemesi kanunu,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,imar,bina,ceza davası avukatı,imar avukatı,idari dava avukatı,istanbulda imar avukatı,imar kirliliği,kaçak yapı,kaçak yapı avukatı,bursada imar avukatı

  T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/18645 K. 2013/1463 T. 24.1.2013 DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: ... Cuma, 17 Mayıs 2013
 13. Asker kişi sanık hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak” suçunun yargılamasının adli yargıda görülmesi gerekmektedir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,uyuşmazlık mahkemesi,ceza,asker,askeri ceza kanunu,askeri mahal,ceza avukatı,ceza davaları,istanbul avukat,uyuşturucu

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ E. 2012/36 K. 2012/36 T. 24.12.2012 • ASKER KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMASI ( Suçun Askeri Suç Olmaması Askeri Suça Bağlı Bulunmaması ... Pazar, 31 Mart 2013
 14. Asker kişilerin askeri mahalde işledikleri askeri suç olmayan hakaret suçuna ait davanın askeri yargı yerinde değil adli yargıda görülmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,uyuşmazlık mahkemesi,ceza,asker,askeri ceza kanunu,askeri mahal,ceza avukatı,ceza davaları,istanbul avukat,hakaret suçu,ceza davaları avukatı,askeri davalar,askeri dava avukatı

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ E. 2012/37 K. 2012/37 T. 24.12.2012 • HAKARET ( Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlendiği/Askeri Ceza Kanunu’nda Bu Suça İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı ... Pazar, 31 Mart 2013
 15. 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu

  Kategori: Matching tags: Yargıtay,suç,ceza hukuku,ceza,ceza muhakemesi hukuku,kast,taksir,askeri yargı,asker,tsk,türk silahlı kuvvetleri,askeri suç,askeri yargıtay,üst,ast,firar suçu,askeri isyan suçu,askerlikten soğutma suçu

  ASKERİ CEZA KANUNU Kanun Numarası: 1632 Kabul Tarihi: 22/05/1930 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 15/06/1930 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 1520 BİRİNCİ KISIM: ... Pazar, 10 Mart 2013
 16. Haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçunda sanığın katılanın köpeklerini başı boş olması kendi köpeklerine saldırması gerekçesi ile öldürmesi orantısız olup mala zarar verme suçu oluşmuştur.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,ceza davası,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,mala zarar verme,köpek öldürmek,bursa ceza avukat,sakarya ceza avukatı,sahipli hayvan,sahipli hayvan oldurme

  T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/5548 K. 2012/39431 T. 18.6.2012 ÖZET : Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme suçunda katılanın evinde iki adet köpek beslediği, bu köpeklerin zaman zaman sanığa ... Pazar, 14 Nisan 2013
 17. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçunda Etkin Pişmanlık Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hakkında Yargıtay Kararı

  Kategori: Matching tags: suç,cmk,ceza muhakemesi kanunu,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,imar,bina,ceza davası avukatı,imar avukatı,idari dava avukatı

  T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2011/24143 K. 2012/23032 T. 5.11.2012 • İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU ( Kişilere ve Kamu İdaresine Karşı Doğrudan Zarara Yol Açtığının Kanıtlanmadığı - ... Pazartesi, 21 Ocak 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri ceza

Toplam 17 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.