KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri gayrimenkul avukati Toplam 9 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK ... Pazartesi, 01 Şubat 2016
 2. Kısmi Kamulaştırma Davalarında Kamulaştırılmayan Kısımdaki Değer Azalışının Kamulaştırma Bedeline İlavesi

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  YHGK, E. 2006/5-773, K. 2006/774 ve 6.12.2006 sayılı karar: “Davacı vekili; müvekkili idare tarafından inşa ve yapım ihalesi gerçekleştirilen "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö ... Salı, 12 Ocak 2016
 3. arsa sahibi ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alan davacının tapu iptali ve tescil davasında yüklenicinin yükleniciye eksik ve ayıplı işlerin bedelini mahkemeye depo etmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: tapu iptali ve tescil davasi,hmk,ispat,tapu,istanbul avukat,perpa avukat,gayrimenkul avukati,istanbulda gayrimenkul avukati,tapu kaydı,tapu kaydının düzeltilmesi,deliller,tanık,tanık delili,istanbul tapu avukatı,bursa tapu avukatı,iskan ruhsatı,harici satış sözleşmesi,ayıplı ifa,eksik ifa,arsa sahibi avukatı,müteahhit avukatı,kat karşılı inşaat sözleşmesi,eksik ve ayıplı işler,taşınmaz avukatı,eşya avukatı

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3446 K. 2013/5513 T. 9.4.2013 DAVA : Davacılar tarafından, davalılar aleyhine 07.03.2012 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine ... Salı, 16 Temmuz 2013
 4. İİK'in 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin hükümlerin, taşınır mallar için uygulanabileceğinden, taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılmasının "istihkak davası" açılarak değil, "şikayet" yoluyla ileri sürülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: Yargıtay,şikayet,istihkak davası,haczin kaldırılması,medeni kanun,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,tapu,stış vaadi sözleşmesi,alacak davası,icra avukatı,icra davasi avukati,haciz avukati,alacak davasi avukatıi,gayrimenkul avukati,istanbulda gayrimenkul avukati,perpada alacak davasi avukati

  T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  E.2010/31912 K.2011/12459 T.20.06.2011 Takipte taraf olmayan 3. kişi, satış vaadi sözleşmesiyle satın aldığı gayrimenkulün tapu kaydı üzerine ... Cumartesi, 02 Mart 2013
 5. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması usulleri tam işletilmemesi mutlak butlan sebebi olup davanın kabulü gerekir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1715 K. 2013/2227 T. 8.4.2013 DAVA : Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ... Cuma, 05 Temmuz 2013
 6. Beykoz Kadastro Mahkemesinin yargı çevresinin, İstanbul Anadolu Kadastro Mahkemesi yargı alanından çıkartılarak Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi yargı çevresi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

  Kategori: Matching tags: hmk,medeni kanun,gayrimenkul avukati,hukuk davaları,kadastro davaları,kadastro avukatı,perpada kadastro avukatı,beykozda kadastro avukatı

  12 Nisan 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28616 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURUL ... Perşembe, 11 Nisan 2013
 7. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında alınan kararın ek ödeme mahiyetinde olup, olmadığı araştırılmaksızın ağırlaştırılmış nisap gerekir diyerek noksan inceleme sonucu iptali şeklinde hüküm tesisi bozma sebebidir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,istanbul avukat,perpa avukat,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E.2002/6041, K.2002/10788 T. 25.11.2002 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karabük Yenice A. Hukuk Mahkemesi 'nce verilen 17.04.2002 tarih ... Çarşamba, 27 Şubat 2013
 8. Kamulaştırma bedelinin tespiti davasında binanın sınıfı ve yıpranma oranındaki çelişki giderilmek üzere bilirkişi kurulundan ek rapor alınması gerekmektedir.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2012/27497 K. 2013/1470 T. 30.1.2013 ÖZET : Dava, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkindir. Bilirkişi kurulundan binanın sınıfı ve yıpranma ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 9. Ayni hakka dayalı olarak alınan "taşınmaza müdahalenin önlenmesi ilamları" 10 yıllık süreye tabi olmayıp zamanaşımına uğramaz

  Kategori: Matching tags: ilamsız takip,zamanaşımı,müdahalenin önlenmesi,taşınmaz,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,lamlı takip,ayni haklar,icra avukatı,avukat ara,çağlayanda avukat ara,çağlayanda ceza avukatı,gayrimenkul avukati,perpa icra avukati,perpada gayrimenkul avukati,caglayanda gayrimenkul avukati

  T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  E.2011/32519 K.2012/17136 T.16.05.2012   Alacaklı tarafından ilama dayalı olarak ilamlı icra takibine başlandığı, borçlunun, takibe ... Cuma, 01 Mart 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri gayrimenkul avukati

Toplam 9 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.