KAYDUL

HUKUK


Perşembe, 22 Eki 2020

Arama

Arama anahtar sözcükleri idare Toplam 29 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

  Kategori: Matching tags: idare,avukat

  18 Haziran 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31159 KANUN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU Kanun No. 7245                                                                                                         Kabul ... Cuma, 19 Haziran 2020
 2. Karayollarında Yol Çalışması ve Dinamit Patlatılması İle Oluşan Zararlar

  Kategori: Matching tags: tam yargı davası,idare,tazminat davası,idari eylem,kara yolları

  ... gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b ... Çarşamba, 10 Temmuz 2019
 3. Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  ... tasarrufu altındaki yerleri, f) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünce yetki devredilen hallerde ilgili bölge müdürlüklerini, g) Kanun: 6001 sayılı Kanunu, ğ) Taşınmaz maliki: Genel Müdürlük tarafından ... Pazartesi, 01 Şubat 2016
 4. Kısmi Kamulaştırma Davalarında Kamulaştırılmayan Kısımdaki Değer Azalışının Kamulaştırma Bedeline İlavesi

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  YHGK, E. 2006/5-773, K. 2006/774 ve 6.12.2006 sayılı karar: “Davacı vekili; müvekkili idare tarafından inşa ve yapım ihalesi gerçekleştirilen "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö ... Salı, 12 Ocak 2016
 5. Din Adamı Olarak İzinsiz Çalışan Kişinin Sınır Dışı Edilmesi ve Yurda Giriş Yasağı

  Kategori: Matching tags: idare,idari dava avukatı,idari dava

  ... edilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Olayda, dosyada bulunan tutanak ve dosya içeriği incelendiğinde, davacının kilise tarafından "din adamı" olarak görevlendirilmediği ... Cumartesi, 26 Aralık 2015
 6. 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,enerji hukuku,arama,arama ruhsatı,arama sondajı,ham petrol,petrol kullanma hakkı,petrol hakkı,araştırma izni,petrol araştırma izni,petrol arama ruhsatı,petrollü arazi,petrol arama ruhsatı usulü

  ... bir ay içinde ödenir. (4) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. İdari tedbirler MADDE 24 – (1) Arama ve işletme ruhsatı ... Çarşamba, 12 Haziran 2013
 7. Kamu Personeli Genel Tebliği

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,devlet memurları kanunu,devlet personel başkanlığı,657

  24 Mayıs 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28656 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) 657 ... Cuma, 24 Mayıs 2013
 8. Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,iş sözleşmesi,işçi,işveren,expo 2016,ajans personeli,expo personel alımı,expo işçi ücretleri,expo 2016 giriş sınavı

  18 Mayıs 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28651 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: EXPO 2016 ANTALYA AJANSI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ... Cuma, 17 Mayıs 2013
 9. 6459 Sayılı Kanun İle İdari Yargıda Görülen Tam Yargı Davalarında Miktar Artırma Kurumu Getirildi

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,tam yargı davası,iptal davası,idare,idari dava avukatı,istanbulda idari dava avukati,perpada idare avukatı,idare hukukçusu

  İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanlar İdari Yargılama Usulu Kanunu kapsamında açtıkları tam yargı davalarında 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 10. Genel Olarak İdarenin Sorumluluğu

  Kategori: Matching tags: tazminat davaları,idare hukuku,tam yargı davaları,anayasa,idare,idari dava avukatı,istanbulda idari dava avukati,tazminat davaları avukatı,idarenin sorumluluğu,blanco kararı,1961 anayasası madde 114,1982 Anayasası madde 125,anayasa madde 129,tam yargı davası avukatı

  Sorumluluk: Kişinin kendisine ait bir olayın ya da diğer kişiler üzerinde yarattığı etkilerin ve sonuçların üstlenilmesidir. İdarenin sorumluluğu; devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin gerçekleştirdikleri ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 11. İdari Yargıda Dilekçe Ve Eklerinde Yer Alan Eksiklerin Hukuki Sonuçları

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,yenibosna idari dava avukati,caglayan idari dava avukati,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,istanbu idari dava avukatı,vergi davaları avukatı,bursa vergi davaları avukatı

  ... veya Avukat Aracılığı ile Dava Açılabilir. Davalı İdarenin (Hasım) Yanlış Gösterilmesi Sakıncası Yoktur Dava Dilekçesi Mahkemece Ger çek- Hasma ... Salı, 23 Nisan 2013
 12. TSK’nde hemşire olan davacının bitirdiği ön lisans programının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında üst öğretim kabul edilip edilmeyeceği ve buna bağlı olarak özlük ve parasal haklarında düzenleme yapılıp yapılmayacağı idari yargıda görülür

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları

  ... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığı; 15.05.2011 gün, E:2011/831, K:2011/815 sayı ile özetle, dava dilekçesinde davalı olarak İçişleri Bakanlığı’nın gösterilmesi gerekirken, Jandarma Genel ... Cuma, 19 Nisan 2013
 13. Davacıların murisinin emekli astsubay statüsünde iken, askeri hastanelerde gördüğü hatalı tedavi nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla açılan tam yargı davasının asker kişiyi ilgilendirme koşulu gerçekleşmediğinden genel idari yargı görevlidir

  Kategori: Matching tags: idari yargı,idare hukuku,askeri yüksek idare mahkemesi,tam yargı davası,iyuk,idare,tazminat davası,idari eylem,idare avukati,askerin hekim hatası ile ölümü,genel idari yargı,askeri idari yargı avukatı

  ... Tıp Akademisine sevki sırasındaki sağlık hizmetinin yetersizliği nedeniyle idarenin hizmet kusuru sonucu yaşamını yitirdiği iddiasıyla maddi ve manevi olmak üzere toplam 100.000,00 TL zararın yasal faizi ... Cuma, 19 Nisan 2013
 14. Kahramanmaraş İdare Ve Vergi Mahkemesinin Bölge Derecesi HSYK Tarafından 2. Bölge Olarak Belirlendi

  Kategori: Matching tags: idare mahkemesi,iyuk,idari yargılama usulü kanunu,idare,adalet bakanlığı,vergi mahkemesi,yargı,hsyk

  ... No        : 343              Kahramanmaraş İdare ve Vergi Mahkemesinin bölge derecesinin ... Cuma, 19 Nisan 2013
 15. Belediyenin görevlendirdiği şirket tarafından kanalizasyon hattı geçirilmesi sırasında ağaçların kesilmesi ve çevre duvarının yıkılması nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: adli yargı,idare,tazminat davası,perpa avukat,kanalizasyon hattı,belediyenin verdiği zarar,ağaçların yıkılması

  ... İdarece, yüklenici firma Kaya Elektrik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vasıtasıyla 12.08.2006 tarihinde kanalizasyon hattı geçirilmiş olduğunu, bu faaliyet neticesinde, taşınmaz üzerinde ... Çarşamba, 17 Nisan 2013
 16. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlileri Türleri

  Kategori: Matching tags: idare,657 sayılı kanun,istanbul avukat,perpa avukat,idari dava avukatı,memur avukati,işçi avukatı,vergi avukatı,işçi danışmanı,memurlar,devlet memurları kanunu,sözleşmeli personel,geçici personel,işçiler,memur sorunları danışmanı,bursa hukuk bürosu,bursa iş avukatı,sakarya iş avukatı

  ... genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler”dir. Memurluk bir meslek olarak kabul edilmiştir. Memurluğa ilişkin statü önceden nesnel kurallarla ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 17. Kamu Görevlileri

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları

  ... organdaki görevlilerle, özel hukuk tabi olarak çalışanlar dışında kalan kamu görevlilerini ifade eder. İdare hukukunu ilgilendiren dar anlamda kamu görevlileridir.    ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 18. Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Hazine adına tescili davasında dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ağaçların yaş ve cinslerine göre maktu değerlerini gösterir resmi veriler İlçe Tarım Müdürlüğünden getirtilmeden karar verilemez

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,ceza avukatı,tazminat avukatı,iş davası avukatı,perpada avukat,perpada boşanma avukatı,perpada tazminat avukatı

  ... için belirlenen 03.07.2012 günü temyiz eden davalı vekili ile aleyhine temyiz olunan davacı idare vekilinin yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 19. Adananın Seyhan İlçesine Bağlı Barbaros Ve Bey Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Ve Proje Alanı

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kentsel dönüşüm,belediye kanunu,imar hukuku,imar kanunu,idare,imar avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,kent,gelişim proje alanı,kentsel dönüşüm danışmanlığı,imar davaları,perpada imar avukatı,çağlayanda imar avukatı,istanbulda imar avukatı

  10 Nisan 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2013/4491 ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 20. Kamulaştırma bedelinin tespiti davasında binanın sınıfı ve yıpranma oranındaki çelişki giderilmek üzere bilirkişi kurulundan ek rapor alınması gerekmektedir.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  ... Diğer harçlardan bağışık tutulmanın yargı harcını kapsamadığı, davacı idare harçtan muaf olmadığı halde muaf kabul edilerek harç hususunda karar verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurulması hukuka ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri idare

Toplam 29 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2
Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.