KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri idare Toplam 29 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU

  Kategori: Matching tags: idare,avukat

  18 Haziran 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31159 KANUN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU Kanun No. 7245                                                                                                         Kabul ... Cuma, 19 Haziran 2020
 2. Karayollarında Yol Çalışması ve Dinamit Patlatılması İle Oluşan Zararlar

  Kategori: Matching tags: tam yargı davası,idare,tazminat davası,idari eylem,kara yolları

  ... gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b ... Çarşamba, 10 Temmuz 2019
 3. Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  ... tasarrufu altındaki yerleri, f) İdare: Karayolları Genel Müdürlüğünce yetki devredilen hallerde ilgili bölge müdürlüklerini, g) Kanun: 6001 sayılı Kanunu, ğ) Taşınmaz maliki: Genel Müdürlük tarafından ... Pazartesi, 01 Şubat 2016
 4. Kısmi Kamulaştırma Davalarında Kamulaştırılmayan Kısımdaki Değer Azalışının Kamulaştırma Bedeline İlavesi

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  YHGK, E. 2006/5-773, K. 2006/774 ve 6.12.2006 sayılı karar: “Davacı vekili; müvekkili idare tarafından inşa ve yapım ihalesi gerçekleştirilen "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö ... Salı, 12 Ocak 2016
 5. Din Adamı Olarak İzinsiz Çalışan Kişinin Sınır Dışı Edilmesi ve Yurda Giriş Yasağı

  Kategori: Matching tags: idare,idari dava avukatı,idari dava

  ... edilmesine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır. Olayda, dosyada bulunan tutanak ve dosya içeriği incelendiğinde, davacının kilise tarafından "din adamı" olarak görevlendirilmediği ... Cumartesi, 26 Aralık 2015
 6. Kamu Görevlileri

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları

  ... organdaki görevlilerle, özel hukuk tabi olarak çalışanlar dışında kalan kamu görevlilerini ifade eder. İdare hukukunu ilgilendiren dar anlamda kamu görevlileridir.    ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 7. Öğrencisine şiddet uygulayan müdür yardımcısının başka bir liseye öğretmen olarak atanması işlemi hukuka uygundur

  Kategori: Matching tags: Temyiz,iptal davası,iyuk,idari işlem,idare,idari dava avukatı,istanbulda idari dava avukati,milli eğitim,idari dava,perpada idari dava avukatı,atama işlemi

  ... idarecilik görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. İstemin Özeti : Edirne İdare Mahkemesi'nin 30.11.2007 günlü, ... Salı, 02 Nisan 2013
 8. 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,enerji hukuku,arama,arama ruhsatı,arama sondajı,ham petrol,petrol kullanma hakkı,petrol hakkı,araştırma izni,petrol araştırma izni,petrol arama ruhsatı,petrollü arazi,petrol arama ruhsatı usulü

  ... bir ay içinde ödenir. (4) Genel Müdürlük tarafından verilen idari para cezalarına karşı otuz gün içinde idare mahkemelerinde dava açılabilir. İdari tedbirler MADDE 24 – (1) Arama ve işletme ruhsatı ... Çarşamba, 12 Haziran 2013
 9. Kamu Personeli Genel Tebliği

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,devlet memurları kanunu,devlet personel başkanlığı,657

  24 Mayıs 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28656 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan: KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) 657 ... Cuma, 24 Mayıs 2013
 10. Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,iş sözleşmesi,işçi,işveren,expo 2016,ajans personeli,expo personel alımı,expo işçi ücretleri,expo 2016 giriş sınavı

  18 Mayıs 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28651 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: EXPO 2016 ANTALYA AJANSI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, ... Cuma, 17 Mayıs 2013
 11. İdari Yargıda Dilekçe Ve Eklerinde Yer Alan Eksiklerin Hukuki Sonuçları

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,yenibosna idari dava avukati,caglayan idari dava avukati,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları,istanbu idari dava avukatı,vergi davaları avukatı,bursa vergi davaları avukatı

  ... veya Avukat Aracılığı ile Dava Açılabilir. Davalı İdarenin (Hasım) Yanlış Gösterilmesi Sakıncası Yoktur Dava Dilekçesi Mahkemece Ger çek- Hasma ... Salı, 23 Nisan 2013
 12. TSK’nde hemşire olan davacının bitirdiği ön lisans programının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında üst öğretim kabul edilip edilmeyeceği ve buna bağlı olarak özlük ve parasal haklarında düzenleme yapılıp yapılmayacağı idari yargıda görülür

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,idare,perpa avukat,perpada avukat,idare avukati,perpada iş avukatı,kamu,kamu personeli,kamu davaları,memur davaları,atama davaları

  ... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Daire Başkanlığı; 15.05.2011 gün, E:2011/831, K:2011/815 sayı ile özetle, dava dilekçesinde davalı olarak İçişleri Bakanlığı’nın gösterilmesi gerekirken, Jandarma Genel ... Cuma, 19 Nisan 2013
 13. Davacıların murisinin emekli astsubay statüsünde iken, askeri hastanelerde gördüğü hatalı tedavi nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla açılan tam yargı davasının asker kişiyi ilgilendirme koşulu gerçekleşmediğinden genel idari yargı görevlidir

  Kategori: Matching tags: idari yargı,idare hukuku,askeri yüksek idare mahkemesi,tam yargı davası,iyuk,idare,tazminat davası,idari eylem,idare avukati,askerin hekim hatası ile ölümü,genel idari yargı,askeri idari yargı avukatı

  ... Tıp Akademisine sevki sırasındaki sağlık hizmetinin yetersizliği nedeniyle idarenin hizmet kusuru sonucu yaşamını yitirdiği iddiasıyla maddi ve manevi olmak üzere toplam 100.000,00 TL zararın yasal faizi ... Cuma, 19 Nisan 2013
 14. Belediyenin görevlendirdiği şirket tarafından kanalizasyon hattı geçirilmesi sırasında ağaçların kesilmesi ve çevre duvarının yıkılması nedeniyle oluştuğu öne sürülen zararın tazmini istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: adli yargı,idare,tazminat davası,perpa avukat,kanalizasyon hattı,belediyenin verdiği zarar,ağaçların yıkılması

  ... İdarece, yüklenici firma Kaya Elektrik İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi vasıtasıyla 12.08.2006 tarihinde kanalizasyon hattı geçirilmiş olduğunu, bu faaliyet neticesinde, taşınmaz üzerinde ... Çarşamba, 17 Nisan 2013
 15. Adananın Seyhan İlçesine Bağlı Barbaros Ve Bey Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Ve Proje Alanı

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kentsel dönüşüm,belediye kanunu,imar hukuku,imar kanunu,idare,imar avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,kent,gelişim proje alanı,kentsel dönüşüm danışmanlığı,imar davaları,perpada imar avukatı,çağlayanda imar avukatı,istanbulda imar avukatı

  10 Nisan 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2013/4491 ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 16. Kamulaştırma bedelinin mahkemece tesbiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili davasında; kapama fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir

  Kategori: Matching tags: bilirkişi raporu,idare hukuku,kamulaştırma kanunu,idare,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma usulleri,kamulaştırma davaları,istanbul kamulaştırma avukatı,bursa kamulaştırma avukatı,sakarya kamulaştırma avukatı,fındık bahçesi,yol için kamulaştırma

  ... : Kamulaştırma bedelinin mahkemece tesbiti ve taşınmazın davacı idare adına tescili davasında; kapama fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak bedelinin tesbit edilmesinde ... Salı, 09 Nisan 2013
 17. 2013 Yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

  Kategori: Matching tags: idare,perpada avukat,tarım bakanlığı,idari davalar,tarım destekleri,hukuk danışmanı,mazot yardımı,gübre yardımı,desteğe konu ürünler,hayvancılık destekleri,koyun,keçi,tiftik

  8 Nisan 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28612 BAKANLAR KURULU KARARI              Karar Sayısı : 2013/4463              Ekli ... Pazar, 07 Nisan 2013
 18. Yargı kararının uygulanması istemiyle genel zamanaşımı süresi içinde idareye başvuran davacı, zımnen ret kararı üzerine tazminat davası açabilir.

  Kategori: Matching tags: icra takibi,zamanaşımı,idari yargı,idare hukuku,tam yargı davası,iptal davası,idari işlem,idare,2577 sayılı kanun,yürütmenin durdurulması,tazminat davası,60 gün,30 gün,10 yıl,istanbul avukat,iyuk 28,idare hukuku avukatı,tazminat avukatı,dava açma süresi,kararın kesinleşmesi,idari eylem,icra avukatı,yargı kararlarının uygulanması,süreaşımı,zımni ret

  T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2009/3446 K. 2011/4308 T. 4.11.2011 • DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen ... Pazar, 31 Mart 2013
 19. Anayasa Mahkemesi tarafından 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 16, 38, 40 ve geçici 10. maddesindeki "üst üste iki dönem geçmedikçe aynı göreve seçilemez" hükümleri iptal edilmiştir.

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,anayasa,anayasa mahkemesi kararı,hukuk devleti,idare,kamu kurumu,demokrasi,iptal kararı,somut norm denetimi,meclis başkanlığı,yönetim kurulu başkanlığı,seçme hakkı,seçilme hakkı,demokratik devlet,demokratik hukuk devleti,idari vesayet,tüzel kişi,kamu tüzel kişisi,türkiye cumhuriyeti,borsalar birliği,odalar birliği,tobb,oda meclisi,borsa meclisi,idare hukuku avukatı,idari dava avukatı,bireysel basvuru avukati,anayasa mahkemesine sikayet,sikayet avukati

  ... 10.1.2013 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR : 1- Ankara 13. İdare Mahkemesi  (E. 2012/12) 2- Ankara 7. İdare Mahkemesi  (E. 2012/128) 3- Ankara 5. İdare Mahkemesi ... Cumartesi, 23 Mart 2013
 20. 6459 Sayılı Kanun İle İdari Yargıda Görülen Tam Yargı Davalarında Miktar Artırma Kurumu Getirildi

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,tam yargı davası,iptal davası,idare,idari dava avukatı,istanbulda idari dava avukati,perpada idare avukatı,idare hukukçusu

  İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı hakları muhtel olanlar İdari Yargılama Usulu Kanunu kapsamında açtıkları tam yargı davalarında 30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri idare

Toplam 29 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.