KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri idari dava Toplam 23 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Tren Çarpması ve Hizmet Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  ... Kusurundan Kaynaklandığı Kabul Edilerek Davalı İdare Yönünden Uyuşmazlığın Çözümünde İdari Yargı Yerinin Görevli Olduğu Benimsenerek Yargı Yolu Bakımından Mahkemenin Görevsizliği Nedeni İle Dava Dilekçesinin ... Salı, 09 Mayıs 2017
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Yetki

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri; malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın,  birbirleri ile,  yol fazlaları ile,  kamu kurumlarına ... Perşembe, 27 Nisan 2017
 3. İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar ve Orta Mahalleleri Sınırları İçerisinde Riskli Alan Kararı

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kentsel dönüşüm,tapu,idari dava,tapu tahsis belgesi,tapu tahsis

  İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dumlupınar ve Orta Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında kalan taşınmazlar, ... Cuma, 21 Nisan 2017
 4. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2015/32865 K. 2016/17187 T. 3.5.2016 Sanık hakkında sorumlusu ve yetkilisi olduğu ... ait ... ilçesi ve çevresinde yayın yapan "..." isimli yayın kuruluşundaki müzik ... Perşembe, 16 Mart 2017
 5. Meslek Hastalığı Kaynaklı Manevi Tazminat Davası İle İşçilik Alacağı Davasının Ayrı Ayrı Açılması

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5370 K. 2016/4489 T. 17.3.2016 DAVADavacı, 08/04/2014-20/06/2014 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespiti ile geçirmiş olduğu iş kazasından ... Pazartesi, 18 Nisan 2016
 6. Ticari Plakalı Taksinin Trafikten Men Edilmesi ve İdari Para Cezasının İptali

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  ... veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yolcu taşıyan kişiye, araç sahibine, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına birinci fıkrada gösterilen idari para ... Perşembe, 11 Şubat 2016
 7. Yola Dökülen Kaygan Maddenin Temizlenmemesi Nedeni İle Gerçekleşen Kaza Nedeni İle Tazminat Davası

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  ... davada idari yargının görevli olması sebebiyle yargı yeri bakımından davanın reddine ilişkin verilen karar yasaya uygundur. DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; ... Perşembe, 18 Şubat 2016
 8. Öğretim Elamanının Göreve Devamsızlığı Çekilmiş Sayılma Hükmüne Tabi Değildir

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2008/8930 K. 2012/1651 T. 11.4.2012 • ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREVE DEVAMSIZLIĞI (On Gün Göreve Gelmemesi Hakkında Yasal Düzenlemenin İdari Tasarruf Öngörmediği Disiplin Cezası Öngördüğü ... Salı, 12 Ocak 2016
 9. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7640 K. 2006/1334 T. 9.3.2006 • EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği ... Salı, 12 Ocak 2016
 10. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  ... MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: KARAR : İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde ... Salı, 05 Ocak 2016
 11. Din Adamı Olarak İzinsiz Çalışan Kişinin Sınır Dışı Edilmesi ve Yurda Giriş Yasağı

  Kategori: Matching tags: idare,idari dava avukatı,idari dava

  DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/9929 K. 2014/3373 T. 26.5.2014 T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/9929 K. 2014/3373 T. 26.5.2014 • İDARİ İŞLEMİN İPTALİ ( Resmi Olarak Kilise Niteliğinde Bulunmayan Bir Binada ... Cumartesi, 26 Aralık 2015
 12. Memurluktan Çekilme/İstifa

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin ... Salı, 12 Ocak 2016
 13. 775 Sayılı Gecekondu Yasanın Yürürlüğe Girmesinden Önce Yapılan Gecekondu, Kamulaştırılmadan Veya Sahibine Arsa Tahsis Edilmeden İmar Planı Uygulaması Sebebiyle İdarece Yıktırılması

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kentsel dönüşüm,tapu,idari dava,tapu tahsis belgesi,tapu tahsis

  T.C. DANIŞTAY Altıncı Daire Esas : 1987/1491 Karar : 1988/1014 Tarih : 21.09.1988 ÖZET : 775 s. Gecekondu Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yapılan gecekondu, kamulaştırılmadan veya sahibine ... Cuma, 25 Aralık 2015
 14. Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

  Kategori: Matching tags: idari başvuru,idari dava,kamu denetcisi

  ... ve görevleri MADDE 9 – (1) Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar. (2) Genel ... Cuma, 17 Nisan 2015
 15. İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  ... ilgili bütün bu dönem boyunca mülkiyetinin akıbeti konusunda bir belirsizliğe itildiğini gözlemlemektedir. İlk etapta idari bütçe kaynaklarının yetersizliği nedeniyle mezkur arazi kamulaştırılamamış, ... Perşembe, 19 Aralık 2013
 16. Kamulaştırma kararı alınan taşınmazın değer tespiti nasıl yapılır?

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  Bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; a) Cins ve nevini, ... Salı, 03 Aralık 2013
 17. Tapuda defterdarın sahte tapu senedi vermesi ile oluşan zararlara karşı açılacak davalar idari yargıda görülür.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  ... tarih itibariyle işleyecek faizi ile birlikte davalı Kurumdan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi istemiyle idari yargı yerinde dava açmıştır. MALATYA İDARE MAHKEMESİ; 20.06.2008 gün ve E:2007/1403, ... Perşembe, 14 Kasım 2013
 18. Okul müdürünün kamu görevi yetkilerini kullanırken öğrenciye tokat atması halinde, davanın adli yargıda değil idari yargıda açılması gerekir

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  ... davanın idari yargı yerinde ve idareye karşı açılması gerekir. Davalıya husumet yöneltilemez. Hakkındaki davanın husumet yokluğu nedeniyle reddi gerekir. Karar, açıklanan nedenle yerinde görülmemiş ve ... Perşembe, 14 Kasım 2013
 19. Öğrencisine şiddet uygulayan müdür yardımcısının başka bir liseye öğretmen olarak atanması işlemi hukuka uygundur

  Kategori: Matching tags: Temyiz,iptal davası,iyuk,idari işlem,idare,idari dava avukatı,istanbulda idari dava avukati,milli eğitim,idari dava,perpada idari dava avukatı,atama işlemi

  ... açılmıştır. Bir öğrenciye karşı şiddet uyguladığı yapılan idari soruşturma ve Sulh Ceza Mahkemesi kararı ile sabit olan davacının, birey yetiştirilmesi amacıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle ... Salı, 02 Nisan 2013
 20. İdarenin dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atmasından doğan zararın tazminine yönelik bulunan davanın haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  ... tarihindeki 1.celsede, davanın idari yargı yerinde görülmesi gerektiğinden bahisle görev itirazında bulunmuştur. 3- Davalı vekili 27.3.2012 tarihli dilekçe ile görev itirazını yazılı olarak da tekrarlamış; ... Cuma, 19 Nisan 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri idari dava

Toplam 23 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.