KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri idari eylem Toplam 4 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Karayollarında Yol Çalışması ve Dinamit Patlatılması İle Oluşan Zararlar

  Kategori: Matching tags: tam yargı davası,idare,tazminat davası,idari eylem,kara yolları

  ... gerçekleşme biçimine göre davanın anılan davalıya yöneltilmesinin nedeni de, davalı idarenin hizmet kusurundan doğan zararın ödetilmesi istemidir.  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b ... Çarşamba, 10 Temmuz 2019
 2. Davacıların murisinin emekli astsubay statüsünde iken, askeri hastanelerde gördüğü hatalı tedavi nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla açılan tam yargı davasının asker kişiyi ilgilendirme koşulu gerçekleşmediğinden genel idari yargı görevlidir

  Kategori: Matching tags: idari yargı,idare hukuku,askeri yüksek idare mahkemesi,tam yargı davası,iyuk,idare,tazminat davası,idari eylem,idare avukati,askerin hekim hatası ile ölümü,genel idari yargı,askeri idari yargı avukatı

  ... hastanelerde gördüğü hatalı tedavi nedeniyle vefat ettiği iddiasıyla açılan tam yargı davasının, müteveffanın görevli olduğu sırada maruz kalmadığı veya görevi sebebiyle muhatap olmadığı bir idari eylem ... Cuma, 19 Nisan 2013
 3. Davalı belediye tarafından hiçbir karara dayanılmaksızın evinin yıkıldığı, bahçesinin tahrip edildiğini ileri süren, tazminat istemiyle dava açan davacının davası adli yargı yerinde çözümlenmelidir.

  Kategori: Matching tags: idari yargı,idare hukuku,adli yargı,idari işlem,görev uyuşmazlığı,tazminat davası,fiili yol,belediye,tazminat avukatı,idari eylem,bursa ticari dava avukati,çağlayanda boşanma avukatı,çağlayanda tazminat avukatı,ticari davalar,bursa boşanma avukatı,perpa boşanma avukatı,belediyenin verdiği zarar,idarenin eylemleri,davacının evinin yıkılması,perpa avukatı,perpa aile avukatı

  ... teşkil eder. Bu konuda yasal düzenlemeyi oluşturan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası'nın 2. maddesi hükmüne göre; idari işlem ve eylemlerden dolayı hakları zarara uğrayanlar tarafından açılacak ... Çarşamba, 17 Nisan 2013
 4. Yargı kararının uygulanması istemiyle genel zamanaşımı süresi içinde idareye başvuran davacı, zımnen ret kararı üzerine tazminat davası açabilir.

  Kategori: Matching tags: icra takibi,zamanaşımı,idari yargı,idare hukuku,tam yargı davası,iptal davası,idari işlem,idare,2577 sayılı kanun,yürütmenin durdurulması,tazminat davası,60 gün,30 gün,10 yıl,istanbul avukat,iyuk 28,idare hukuku avukatı,tazminat avukatı,dava açma süresi,kararın kesinleşmesi,idari eylem,icra avukatı,yargı kararlarının uygulanması,süreaşımı,zımni ret

  ... Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin ... Pazar, 31 Mart 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri idari eylem

Toplam 4 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.