KAYDUL

HUKUK


Cumartesi, 26 Eyl 2020

Arama

Arama anahtar sözcükleri istanbul avukat Toplam 25 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Tren Çarpması ve Hizmet Kusurundan Kaynaklı Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/15487 K. 2017/605 T. 26.1.2017 • HİZMET KUSURUNDAN KAYNAKLANAN MADDİ MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ (Davalı İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Zarar - Mahkemece İstemin Hizmet ... Salı, 09 Mayıs 2017
 2. Arazi ve Arsa Düzenlemesinde Yetki

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri; malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın,  birbirleri ile,  yol fazlaları ile,  kamu kurumlarına ... Perşembe, 27 Nisan 2017
 3. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU'NA MUHALEFET

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ E. 2015/32865 K. 2016/17187 T. 3.5.2016 Sanık hakkında sorumlusu ve yetkilisi olduğu ... ait ... ilçesi ve çevresinde yayın yapan "..." isimli yayın kuruluşundaki müzik ... Perşembe, 16 Mart 2017
 4. Meslek Hastalığı Kaynaklı Manevi Tazminat Davası İle İşçilik Alacağı Davasının Ayrı Ayrı Açılması

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

   T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/5370 K. 2016/4489 T. 17.3.2016 DAVA : Davacı, 08/04/2014-20/06/2014 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığının tespiti ile geçirmiş olduğu iş kazasından ... Pazartesi, 18 Nisan 2016
 5. Yola Dökülen Kaygan Maddenin Temizlenmemesi Nedeni İle Gerçekleşen Kaza Nedeni İle Tazminat Davası

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2015/15292 K. 2015/11991 T. 11.11.2015 ÖZET : Aracın seyir halinde iken yolun kaygan olması ve yola dökülen kaygan maddenin temizlenmemesinden dolayı gerçekleşen ... Perşembe, 18 Şubat 2016
 6. Ticari Plakalı Taksinin Trafikten Men Edilmesi ve İdari Para Cezasının İptali

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. DANIŞTAY 15. DAİRE E. 2015/1965 K. 2015/6021 T. 14.10.2015 ÖZET : Dava; davacıya ait aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2. maddesi uyarınca geçici ... Perşembe, 11 Şubat 2016
 7. Öğretim Elamanının Göreve Devamsızlığı Çekilmiş Sayılma Hükmüne Tabi Değildir

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2008/8930 K. 2012/1651 T. 11.4.2012 • ÖĞRETİM ELEMANININ GÖREVE DEVAMSIZLIĞI (On Gün Göreve Gelmemesi Hakkında Yasal Düzenlemenin İdari Tasarruf Öngörmediği Disiplin Cezası Öngördüğü ... Salı, 12 Ocak 2016
 8. Memurluktan Çekilme/İstifa

  Kategori: Matching tags: türk vatandaşlığı,istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava

  Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin ... Salı, 12 Ocak 2016
 9. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

  T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7640 K. 2006/1334 T. 9.3.2006 • EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ( Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Tarafların Karşılıklı İradeleri veya Mahkeme Kararı ile Feshedilebileceği ... Salı, 12 Ocak 2016
 10. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığını Kazanma

  Kategori: Matching tags: istanbul avukat,avukat ara,idari dava avukatı,idari dava,türk vatandaşlığı

   Dava; evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Fuhuş kaydı nedeniyle Türk vatandaşlığına alınmama durumu söz konusu ... Salı, 05 Ocak 2016
 11. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunda; sanığın ısrarlı şekilde ve değişik zaman dilimlerinde, kamera ile katılanın görüntülerini çekmesi şeklindeki eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi,kamera ile kayıt,özel hayatın gizliliğini ihlal,kişilerin huzurunu bozma

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/20055 K. 2012/5809 T. 1.3.2012 DAVA : Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, ... Cuma, 27 Eylül 2013
 12. arsa sahibi ile yüklenici arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız bölüm temlik alan davacının tapu iptali ve tescil davasında yüklenicinin yükleniciye eksik ve ayıplı işlerin bedelini mahkemeye depo etmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: tapu iptali ve tescil davasi,hmk,ispat,tapu,istanbul avukat,perpa avukat,gayrimenkul avukati,istanbulda gayrimenkul avukati,tapu kaydı,tapu kaydının düzeltilmesi,deliller,tanık,tanık delili,istanbul tapu avukatı,bursa tapu avukatı,iskan ruhsatı,harici satış sözleşmesi,ayıplı ifa,eksik ifa,arsa sahibi avukatı,müteahhit avukatı,kat karşılı i

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/3446 K. 2013/5513 T. 9.4.2013 DAVA : Davacılar tarafından, davalılar aleyhine 07.03.2012 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine ... Salı, 16 Temmuz 2013
 13. Velayeti anneye bırakılan ve babalarıyla kalmak isteyen 05.10.1999 doğumlu ile 13.3.2006 doğumlu küçüklerin velayetinin uzman raporu gözetilerek anneden babaya verilmesi gerekmektedir.

  Kategori: Matching tags: boşanma davası,yoksulluk nafakası talebi,nafaka şartları,velayet,istanbul avukat,tazminat avukatı,perpa avukat,boşanma davası avukatı,aile hukuku avukatı,çağlayan adliyesi avukat,velayetin babaya verilmesi,velayetin anneye verilmesi

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24677 K. 2013/10958 T. 18.4.2013 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen ... Pazartesi, 15 Temmuz 2013
 14. Davacı kadının birlik görevlerini ihmal etmesine karşılık, davalı kocanın eşine birden çok kez fiziksel şiddet uyguladığı anlaşıldığında eşine göre davalı koca daha ağır kusurlu hale geldiğinden davacı kadının tazminat taleplerinin kabülü gerekir.

  Kategori: Matching tags: yoksulluk nafakası talebi,nafaka şartları,istanbul avukat,tazminat avukatı,perpa avukat,boşanma davası avukatı,aile hukuku avukatı,çağlayan adliyesi avukat,kadına fiziksel şiddet,fiziksel şiddet ugylayankusur, koca

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/25557 K. 2013/10761 T. 16.4.2013 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen ... Pazartesi, 15 Temmuz 2013
 15. Tapu kaydında kimlik bilgilerinin düzeltilmesi davasında tapu kayıtları ile veraset ilamı uyumlu olduğundan ve yeterli ispat sağlandığından ayrıca tanık delili aranmasına gerek yoktur.

  Kategori: Matching tags: hmk,ispat,tapu,istanbul avukat,perpa avukat,tapu kaydı,tapu kaydının düzeltilmesi,deliller,tanık,tanık delili,istanbul tapu avukatı,bursa tapu avukatı

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2012/8071 K. 2012/9215 T. 5.7.2012 ÖZET : Dava, tapu kaydındaki kimlik bilgilerinin düzeltilmesi istemine ilişkindir.Dosya içerisindeki belge ve delillere göre ... Salı, 16 Nisan 2013
 16. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlileri Türleri

  Kategori: Matching tags: idare,657 sayılı kanun,istanbul avukat,perpa avukat,idari dava avukatı,memur avukati,işçi avukatı,vergi avukatı,işçi danışmanı,memurlar,devlet memurları kanunu,sözleşmeli personel,geçici personel,işçiler,memur sorunları danışmanı,bursa hukuk bürosu,bursa iş avukatı,sakarya iş avukatı

  657 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 1. Memurlar Memurlar, “devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 17. Kişinin kafa kısmına ateş açmak kasten öldürme suçu fiilidir.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi

  T.C YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ E.2008/3694 K.2011/8570  T.28.12.2011 Kastın aşılması suretiyle A'nın ölümüne sebebiyet vermekten sanık Ş'nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne, ... Pazar, 14 Nisan 2013
 18. Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında dava konusu taşınmazın tapudaki yüzölçümü fen bilirkişisinin raporunda yüzölçümü farklı olmasına rağmen yüz ölçümü düzeltilmeden, fazla bedele hükmedilmesi bozma nedenidir

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,kamulaştırma kanunu,istanbul avukat,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada tazminat avukatı,kamulaştırma davaları,bursa tazminat avukatı

  T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2012/24733 K. 2013/787 T. 23.1.2013 ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.Davacının ıslah dilekçesinden taşınmaza ... Çarşamba, 10 Nisan 2013
 19. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,bakanlık,istanbul avukat,idare hukuku avukatı,epdk,enerji piyasası,dağıtım şirketi,lisans,dsi,epiaş,eüaş,görevli tedarik şirketi,tüketici

  ... standardize edilmiş elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi olan türev ürünlerin işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından işletilen piyasaları ... Pazar, 31 Mart 2013
 20. Yargı kararının uygulanması istemiyle genel zamanaşımı süresi içinde idareye başvuran davacı, zımnen ret kararı üzerine tazminat davası açabilir.

  Kategori: Matching tags: icra takibi,zamanaşımı,idari yargı,idare hukuku,tam yargı davası,iptal davası,idari işlem,idare,2577 sayılı kanun,yürütmenin durdurulması,tazminat davası,60 gün,30 gün,10 yıl,istanbul avukat,iyuk 28,idare hukuku avukatı,tazminat avukatı,dava açma süresi,kararın kesinleşmesi,idari eylem,icra avukatı,yargı kararlarının uygulanması,süreaşımı,

  T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2009/3446 K. 2011/4308 T. 4.11.2011 • DAVA AÇMA SÜRESİ ( Yargı Kararının Uygulanması İstemiyle Genel Zamanaşımı Süresi İçinde İdareye Başvuran Davacının Zımnen ... Pazar, 31 Mart 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri istanbul avukat

Toplam 25 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2
Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.