KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri perpa avukat ara Toplam 10 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi suretiyle ödenmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  KONU HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702 Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : İstemin Özeti: Çanakkale ... Perşembe, 19 Aralık 2013
 2. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunda; sanığın ısrarlı şekilde ve değişik zaman dilimlerinde, kamera ile katılanın görüntülerini çekmesi şeklindeki eylemi, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi,kamera ile kayıt,özel hayatın gizliliğini ihlal,kişilerin huzurunu bozma

  T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2011/20055 K. 2012/5809 T. 1.3.2012 DAVA : Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, ... Cuma, 27 Eylül 2013
 3. Kamulaştırma kararı alınan taşınmazın değer tespiti nasıl yapılır?

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  Bilirkişi kurulu, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte giderek, hazır bulunan ilgilileri de dinledikten sonra taşınmaz mal veya kaynağın; a) Cins ve nevini, ... Salı, 03 Aralık 2013
 4. Tapuda defterdarın sahte tapu senedi vermesi ile oluşan zararlara karşı açılacak davalar idari yargıda görülür.

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ E. 2010/107 K. 2011/39 T. 7.3.2011 OLAY : Davacı vekili dava dilekçesinde, S.Ş.'nun Maliye Bakanlığı Malatya Defterdarlığı'nda Defterdar Yardımcısı olarak görev yaptığını, ... Perşembe, 14 Kasım 2013
 5. Okul müdürünün kamu görevi yetkilerini kullanırken öğrenciye tokat atması halinde, davanın adli yargıda değil idari yargıda açılması gerekir

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/4-4 K. 2013/1035 T. 10.7.2013 DAVA : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; ….. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen ... Perşembe, 14 Kasım 2013
 6. Kişinin kafa kısmına ateş açmak kasten öldürme suçu fiilidir.

  Kategori: Matching tags: suç,sanık,ceza,taksir,ceza avukatı,istanbul avukat,perpa avukat,ceza davası,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,kasıt,olası kast,bilinçli taksir,suçun maddi unsurları,şüpheli,temyiz dilekçesi ara,suç duyurusu,şikayet dilekçesi

  T.C YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ E.2008/3694 K.2011/8570  T.28.12.2011 Kastın aşılması suretiyle A'nın ölümüne sebebiyet vermekten sanık Ş'nin yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne, ... Pazar, 14 Nisan 2013
 7. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması usulleri tam işletilmemesi mutlak butlan sebebi olup davanın kabulü gerekir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1715 K. 2013/2227 T. 8.4.2013 DAVA : Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ... Cuma, 05 Temmuz 2013
 8. İdarenin dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atmasından doğan zararın tazminine yönelik bulunan davanın haksız fiillere ilişkin özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 2012/301 KARAR NO: 2013/325 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : İdarenin dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atmasından doğan zararın ... Cuma, 19 Nisan 2013
 9. TCDD'ye ait Trenin kamyona çarpması sonucu trende bulunan yolcunun ölümü nedeniyle mirasçıları tarafından zararın idarece tazmini istemiyle açılan davanın taşıyıcının sorumluluğunu düzenleyen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre adli yargıda görülür

  Kategori: Matching tags: tazminat davaları,idari yargı,maddi tazminat davası,borçlar kanunu,adli yargı,özel hukuk,perpa avukat,trafik kazası davaları,maddi tazminat,haksız fiil davaları,perpa avukat ara,tren kazası,kazada ölen yolcu,ticari faaliyet

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ E. 2008/363 K. 2009/27 T. 2.2.2009 OLAY : M. S.’ın eşi ve diğer davacıların babası olan N. S., 11.4.2004 günü Pancar Beldesinde İzmir-Aydın Otoyolunun altından geçen ... Çarşamba, 17 Nisan 2013
 10. Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı taşınmaz bedelinin tahsili davasında zlaşma yoluna gitmek üzere ilgili idareye başvuru şartı yerine getirilmeden dava açıldığı anlaşıldığından,6100 sayılı HMK m.115/2. uyarınca davanın usulden reddi gerekir

  Kategori: Matching tags: kamulaştırmasız el atma,tazminat davası,tazminat avukatı,kentsel donusum avukati,idari dava,perpada tazminat avukatı,hukuk davası,perpa avukat ara,bursada kamulaştırma avukatı,kentsel dönüşüm avukatı ara,organize sanayi bölgeleri

  T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi Y A R G I T A Y İ L A M I ESAS NO : 2013/2176 KARAR NO : 2013/5886 MAHKEMESİ : ELAZIĞ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARİHİ :12/11/2012 NUMARASI :2012/8-2012/349 DAVACI :B.D. ... Cumartesi, 25 Mayıs 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri perpa avukat ara

Toplam 10 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.