KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri perpada icra avukati Toplam 23 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda kapsamlı değişiklikler getiren yasa Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

  Kategori: Matching tags: tüketici kanunu,perpada avukat,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,kredi sözleşmesi,tüketici davaları avukatı,tüketici hakem heyeti,tüketici hukuku,örnek dilekçe,hakem heyeti örnek dilekçe,kredi tahsis ücreti,banka masraflarının iadesi,dosya masrafı iadesi,perpada tüketici avukatı,perpada banka avukatı,çağlayanda tüketici avukatı,bakırköyde tüketici avukatı

  Henüz Anayasanın 89. maddesi süreci yani cumhurbaşkanının onay süreci sona ermeyen kanunun gerel gerekçesi, madde gerekçesi, teklif ve komisyon görüşleri için bkz:  http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss490.pdf  ... Cuma, 08 Kasım 2013
 2. Borçlunun görev ve sıfatı, kendisinin ailesi ile mütevasi ve aynı koşullarda belirlenenden daha görkemli bir meskende ikamet etmesini gerektirmez.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2006/20728 K. 2006/23556 T. 12.12.2006 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine ... Salı, 24 Aralık 2013
 3. Ekmek fırınında haczedilen ekmek kesme makinesi, hamur karma makinesi, hamur kesme makinesi ve hamur çevirme makinesi sermaye ağırlıklı olmaları sebebiyle borçlunun fırıncılık mesleğini yürütmesi için zorunlu alet ve edevattan kabul edilemez.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/14468 K. 2013/23409 T. 24.6.2013 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine ... Salı, 24 Aralık 2013
 4. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacının, davalı idareye ait olan internet sitesinin forum sayfasına aleyhine yazılı olan ve kaldırılması istemiyle başvurmasına rağmen kaldırılmayan hakaret ve küfürler nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: manevi tazminat davası,borçlar kanunu,görevli mahkeme,tazminat davası,yetkili mahkeme,4077 sayılı kanun,tüketici,perpada avukat,perpada avukat ara,perpada ceza avukatı,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,eser sözleşmesi,manevi tazminat avukatı,tazminat davaları avukatı,perpada ticaret avukatı, perpada alacak avukatı,tüketici mahkemeleri,tüketici davaları,tüketici uyuşmazlıkları

  T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2008/6707 K. 2011/2949 T. 1.6.2011 İstemin Özeti : Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacının, davalı idareye ait olan internet sitesinin forum sayfasında aleyhine yazılı ... Salı, 19 Kasım 2013
 5. Kredi Sözleşmelerinde banka sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için yapılması zorunlu masrafları tüketiciden isteyebilir, fakat diğer ücretler ve masraflar adı altında maktu belirlenen miktarlar ise haksız şarttır.

  Kategori: Matching tags: tüketici kanunu,perpada avukat,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,kredi sözleşmesi,tüketici davaları avukatı,tüketici hakem heyeti,tüketici hukuku,örnek dilekçe,hakem heyeti örnek dilekçe,kredi tahsis ücreti,banka masraflarının iadesi,dosya masrafı iadesi,perpada tüketici avukatı,perpada banka avukatı,çağlayanda tüketici avukatı,bakırköyde tüketici avukatı,örnek mahkeme kararı

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2012/15220 K. 2012/17662 T. 9.7.2012 ÖZET : Davacı, davalı bankadan çekmiş olduğu konut kredisi sırasında ve kredinin yapılandırılması sırasında ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 6. Banka Dosya Masraflarının İadesi Hakkında Örnek Dilekçe

  Kategori: Matching tags: tüketici kanunu,perpada avukat,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,kredi sözleşmesi,tüketici davaları avukatı,tüketici hakem heyeti,tüketici hukuku,örnek dilekçe,hakem heyeti örnek dilekçe,kredi tahsis ücreti,banka masraflarının iadesi,dosya masrafı iadesi,perpada tüketici avukatı,perpada banka avukatı,çağlayanda tüketici avukatı,bakırköyde tüketici avukatı

  ……………….. KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI BAŞVURUCU : Ad-Soyad-TC No - Adres KARŞI TARAF : Banka Adı- Adresi KONUSU : Haksız olarak tahsil edilen ……….-TL ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 7. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun

  Kategori: Matching tags: icra takibi,idare hukuku,icra emri,idare mahkemesi,iptal davası,icra mahkemesi,vergi mahkemesi,idari dava avukatı,perpada icra avukati,icra hukuku,vergi avukatı,vergi davası avukatı,vergi para cezası,para cezası davaları,perpada vergi avukatı,istanbul vergi avukatı

  AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN             Kanun Numarası           : 6183 ... Cuma, 12 Nisan 2013
 8. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: şikayet,taşınmaz haczi,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,icra memuru,menkul mal,gayrimenkul mal,istihkak,ihale,icra avukatı,istanbulda icra avukati,perpada icra avukati

  T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  E.7183 K.27381 T.08.12.2011 İİK'in 96. ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. ... Cumartesi, 02 Mart 2013
 9. Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti’ne Şikayet (Başvuru) Dilekçesi Örneği

  Kategori: Matching tags: tüketici kanunu,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,kredi sözleşmesi,tüketici davaları avukatı,tüketici hakem heyeti,tüketici hukuku,örnek dilekçe,hakem heyeti örnek dilekçe,kredi tahsis ücreti,banka masraflarının iadesi,dosya masrafı iadesi,perpada tüketici avukatı,perpada banka avukatı,çağlayanda tüketici avukatı,bakırköyde tüketici avukatı

      ... Kaymakamlığı’na (Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı)   Şikayet Eden                   : Ad ... Çarşamba, 18 Eylül 2013
 10. İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  14 Temmuz 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28707 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: İFLÂS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM İflâs İdaresi Ücreti ... Pazar, 14 Temmuz 2013
 11. 2012 yılı Arabuluculuk Tarifesi

  Kategori: Matching tags: icra takibi,aile hukuku,icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,ticari dava,işçi davaları,fikri haklar

    BİRİNCİ KISIM   BİRİNCİ BÖLÜM   Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Dava Açılmadan Önce Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının ... Perşembe, 02 Mayıs 2013
 12. 6762 Sayılı TTK.'nun 688/6. ( 6102 Sayılı TTK'nun 776/f ) maddesi gereğince, bonoda tanzim yerinin yazılı olması gerekli olduğundan ve takibe konu senedin kambiyo senedinin vasfı taşımadığından icra mahkemesince re'sen dikkate alınarak iptali gerekir.

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,fatura alacağı takibi,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı,senet takibi,icra takip avukatı,istanbulca icara avukatı,üsküdarda icra avukatı,kağıthanede icra avukatı,senet alacakları,borçlu avukatı

  T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5994 K. 2013/15548 T. 25.4.2013 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine ... Salı, 16 Temmuz 2013
 13. İcra Dairesi aracılığı ile ödenen KDV ve damga vergisinin davacı bankaya iadesi istemiyle açılan davanın, adli yargı yerinde çözümlenmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra hukuku,icra davası,ümraniyede icra avukatı,şişlide icra avukatı,bursada icra avukatı

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 2012/182 KARAR NO: 2013/321 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : İcra Dairesi aracılığı ile ödenen KDV ve damga vergisinin davacı bankaya iadesi ... Cuma, 19 Nisan 2013
 14. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu

  Kategori: Matching tags: ispat,ticaret kanunu,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,borçlu,alacaklı,kıymetli evrak,senet,imza itirazı,imza itirazında ispat yükü,icra avukatı,perpada icra avukati,icra avukati ara,istanbulda icra avukati ara,caglayanda ticari dava avukati,alacak davasi avukati,caglayanda icra avukati,senet avukatı,çek avukati ara,çek senet takip avukati

  ON ÜÇÜNCÜ BAP TAKSİRATLI VE HİLELİ İFLAS   I- TAKSİRATLI İFLAS TAKSİRATLI İFLAS HALLERİ MADDE 310 - Aşağıdaki hallerden biri kendisinde bulunan müflis taksiratlı sayılır ve Türk ... Perşembe, 11 Nisan 2013
 15. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu

  Kategori: Matching tags: itirazın iptali davası,icra takibi,ilamsız takip,ilamlı takip,icra iflas kanunu,icra avukatı,perpada icra avukati,borca itiraz,imzaya itiraz,icra mahkemesine şikayet

  ALTINCI BAP İFLAS YOLİLE TAKİP   I- YETKİ İFLAS TAKİPLERİNDE YETKİLİ MERCİ MADDE 154 - (Değişik: 538 - 18.2.1965) İflâs yoliyle takipte yetkili merci, borçlunun muamele merkezinin ... Perşembe, 11 Nisan 2013
 16. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu

  Kategori: Matching tags: itirazın iptali davası,ilamsız takip,ilamlı takip,icra avukatı,perpada icra avukati,caglayanda icra avukati,icra takipleri,icra daireleri,icraya itiraz,borca itiraz,borca itiraz dilekçesi,imzaya itiraz,çek takibi avukatı,senet takibi avukatı,çocuk teslimi

  KANUN NO: 2004 İCRA VE İFLAS KANUNU (*) Kabul Tarihi: 9 Haziran 1932 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 19 Haziran 1932 - Sayı: 2128 3.t.Düstur, c.13 - s.426 _____ (*) 1 - Kanun ... Perşembe, 11 Nisan 2013
 17. İhtiyati haciz talepleri basit yargılama usulüne tabi olduğundan sulh hukuk mahkemeleri görevlidir

  Kategori: Matching tags: hmk,sulh hukuk mahkemesi,dava şartı,icra avukatı,iş davası avukatı,perpada icra avukati,perpada işçi avukatı,ihtiyati haciz avukatı,ihtiyati tedbir avukatı,perpada alacak avukatı,asliye,istanbulda işçi avukatı

  T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2012/17636 K. 2013/1888 T. 7.2.2013 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalı B... Ltd. Şti. aleyhine 03.02.2012 gününde verilen dilekçe ... Pazartesi, 08 Nisan 2013
 18. düğün organizasyonu kapsamında çekilen kamera kayıtlarının bozuk olmasından dolayı uğranılan manevi zararın tazmini davasında görevli mahkeme tüketici mahkemeleri olmayıp genel görevli mahkemelerdir

  Kategori: Matching tags: manevi tazminat davası,borçlar kanunu,görevli mahkeme,tazminat davası,yetkili mahkeme,4077 sayılı kanun,tüketici,perpada avukat,perpada avukat ara,perpada ceza avukatı,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,eser sözleşmesi,manevi tazminat avukatı,tazminat davaları avukatı,perpada ticaret avukatı, perpada alacak avukatı,tüketici mahkemeleri,tüketici davaları,tüketici uyuşmazlıkları

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2012/20116 K. 2012/24336 T. 26.11.2012 DAVA : Dava dilekçesinde 10.000,00 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı ... Pazar, 07 Nisan 2013
 19. Konut kredisinin erken ödenmesi nedeni ile tüketiciden alınan masrafın sözleşmede zorunlu masrafların neler olduğunu dair hüküm bulunmaması halinde haksız şart olduğuna dair Yargıtay Kararı

  Kategori: Matching tags: tüketici kanunu,perpada avukat,perpada icra avukati,perpada iş avukatı,kredi sözleşmesi,tüketici davaları avukatı,tüketici hakem heyeti,tüketici hukuku,örnek dilekçe,hakem heyeti örnek dilekçe,kredi tahsis ücreti,banka masraflarının iadesi,dosya masrafı iadesi,perpada tüketici avukatı,perpada banka avukatı,çağlayanda tüketici avukatı,bakırköyde tüketici avukatı,konut kredisi,erken ödemede alınan masraf,sözleşme şartları,haksız şart

  T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas: 2011/357 Karar: 2011/7678 Karar Tarihi: 10.05.2011 ÖZET: Taraflar arasında düzenlenen sözleşmede, <Kredili müşteri ve kefiller banka tarafından düzenlenecek ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 20. Tasarrufun iptali davasının hukuki yönü ile "ayni dava" ol­mayıp, "şahsi dava" olduğu; dava sonucunda verilen "tasarrufun iptali­ne" ilişkin kararın da "ayni" değil "şahsi" nitelikte olduğundan, bu nedenle bu tür ilamlar kesinleşmeden infaz edilebilir

  Kategori: Matching tags: HUMK,hmk,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,tasarrufun iptali davası,ayni dava,şahsi dava,kesinleşme şartı,icra avukatı,icra davasi avukati,istanbulda icra avukati,perpada icra avukati

              T.C YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ  E.8816 K.25094 T.29.11.2011 İİK'in 277 ve müteakip maddelerine göre alınmış tasarrufun ... Cumartesi, 09 Mart 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri perpada icra avukati

Toplam 23 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.