KAYDUL

HUKUK


Salı, 07 Şub 2023

Arama

Arama anahtar sözcükleri senette tahrifat Toplam 2 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

  1. İcra takiplerinde haklı çıkan taraf lehine hükmedilen % 40'lık icra inkar tazminatı 2 Temmuz 2012 tarihinden itibaren %20 olarak uygulanmak zorundadır

    Kategori: Matching tags: icra avukatı,caglayanda icra avukati,çek takibi avukatı,senet takibi avukatı,istanbul icra avukatı,kartalda icra avukatı,çağlayanda çek avukatı,bakırköyde icra avukatı,istanbul çek avukatı,çekte tahrifat,senette tahrifat,çekin miktar kısmında tahrifat

    T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6219 K. 2013/10193 T. 27.6.2013 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine ... Perşembe, 07 Kasım 2013
  2. Çekin icraya konulması sonrasında imzaya süresinde itiraz edilmesi ile çekin ön yüzünde bulunan imzaların ve paraf imzaların keşide tarihinde yetkili bulunan şirket yetkilisine ait olup olmadığına dair bilirkişi incelemesi yapılması gerekir

    Kategori: Matching tags: icra avukatı,caglayanda icra avukati,çek takibi avukatı,senet takibi avukatı,istanbul icra avukatı,kartalda icra avukatı,çağlayanda çek avukatı,bakırköyde icra avukatı,istanbul çek avukatı,çekte tahrifat,senette tahrifat,çekin miktar kısmında tahrifat

    ... değiştirildiği görülmektedir. HMK'nın 207. maddesi uyarınca senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halinde geçerli olacaktır. Somut olayda takip dayanağı çekin keşide tarihinde ... Pazar, 29 Eylül 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri senette tahrifat

Toplam 2 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.