KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri sigorta hukuku Toplam 8 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı kişinin sigorta şirketi aleyhine açtığı hasar bedelinin tazmini davasında davacının alkollü olması ile düşüp kolunu kırmasının sigorta şirketi tarafından ispatlanamaması halinde dava kabul edilir

  Kategori: Matching tags: sigorta hukuku,sigorta avukatı,ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati,sorumluluk hukuku,çağlayan ticari dava avukatı

  Sigorta uyuşmazlıklarında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/584 K. 2006/415 T. 23.1.2006 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nce ... Perşembe, 09 Ocak 2014
 2. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: sigorta hukuku,sigorta avukatı,ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati,sorumluluk hukuku,çağlayan ticari dava avukatı

  Mayıs 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 TEBLİĞ Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. ... Pazar, 26 Mayıs 2013
 3. Yangına Baglı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,ek sözleşme

  YANGINA BAĞLI KAR KAYBI SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi 01.02.2009     A- Sigortanın Kapsamı   A.1- Sigortanın Konusu   Bu sigorta ile; ... Perşembe, 14 Mart 2013
 4. Yangın Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,ek sözleşme

  YANGIN SİGORTASI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1993 (Son Düzenleme Tarihi: 1 Eylül 2009) A- Sigortanın Kapsamı A.l- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, ... Perşembe, 14 Mart 2013
 5. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,karayolları trafik kanunu,araç,alım satım

  KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)  GENEL ŞARTLARI   Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003   A- SİGORTA KAPSAMI   ... Perşembe, 14 Mart 2013
 6. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

  Kategori: Matching tags: zamanaşımı,yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,özel şartlar,yetkili mahkeme,tebliğ,tarla,bağ,tomurcuk,meyve

  TARIM ÜRÜNLERİ DOLU SİGORTASI Yürürlük Tarihi: 1 Kasım 1995   A- Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Kapsamı Bu sigorta, dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında ... Perşembe, 14 Mart 2013
 7. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: deprem,ticaret kanunu,tazminat,bina,ticaret hukuku,sigorta hukuku,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,sigorta bedeli,kat mülkiyeti kanunu,sigorta kapsamı,kamu binaları,sigorta bedeli tespiti,aşkın sigorta,hasar,riziko

  12.12.2002 Resmî Gazete Sayı : 24961   Hatırlatma: Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları, 21.2.2008 tarih ve 26794 sayılı Resmi ... Perşembe, 14 Mart 2013
 8. Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı

  ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTALARI GENEL ŞARTLARI Yürürlük Tarihi: 15 Ocak 1989   Teminat Kapsamı Madde 1- Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde ... Perşembe, 14 Mart 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri sigorta hukuku

Toplam 8 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.