KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri tazminat Toplam 6 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Doktor Ve Hastahanenin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: tazminat davaları,tazminat,tazminat avukatı,hasta hakları

  ... itibaren inlemesine rağmen durumun davalılar tarafından fark edilmemesi doktor ve hastanenin özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Doğumdan sonra bebeğin ... Cumartesi, 01 Temmuz 2017
 2. Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Zararın Tazminine Yönelik Davaların Haksız Fiillere İlişkin Özel Hukuk Hükümlerine Göre ADLİ YARGİ YERİNDE Çözümlenmesi Gerektiğine Dair Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı

  Kategori: Matching tags: fuzuli şagil,idari yargı,haksız fiil,kamulaştırmasız el atma,kamulaştırma,görevli mahkeme,uyuşmazlık mahkemesi,adli yargı,tazminat,idare hukuku avukatı,perpada avukat,perpada hukuk bürosu,istanbulda avukat ara,perpada avukat ara,kamulaştırma davası avukatı,kamulaştırma hukuku avukatı,idari davalara bakan avukat

  ... arsa vasıflı taşınmazın bir kısmının imar uygulanması sonucu hizmet binası yapılmak suretiyle olayda kamulaştırmasız el atma olduğundan bahisle, fazlaya dair haklan saklı olmak kaydıyla, 20.000.00 TL tazminatın ... Cumartesi, 15 Aralık 2012
 3. Hakim, manevi tazminatın tutarını belirlerken, saldırı oluşturan eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını, sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate almalıdır.

  Kategori: Matching tags: Temyiz,maddi tazminat davası,manevi tazminat davası,haksız fiil,borçlar kanunu,tazminat,borçlar hukuku,özel hukuk,tazminat davası,medeni hukuk,perpada avukat,tazminat davası avukatı,perpada ceza avukatı,perpada tazminat avukatı,çağlayanda tazminat avukatı,kişilik hakları,hukuk,adalet,ceza davası,hukuk davası

  ... tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 16.11.2011 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle ... Pazar, 07 Nisan 2013
 4. Kamulaştırmasız el atma davalarında maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.

  Kategori: Matching tags: Yargıtay,HUMK,hmk,kamulaştırmasız el atma,kamulaştırma,tazminat,imar planı,imar kanunu,belediye,taraf değişikliği,dürüstlük kuralı,davalının doğru belirlenmesi,taraf,karşı tarafın rızası

  T.C. YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ E. 2012/25474 K. 2013/508 T. 21.1.2013 ÖZET : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ... Çarşamba, 20 Mart 2013
 5. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: deprem,ticaret kanunu,tazminat,bina,ticaret hukuku,sigorta hukuku,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,sigorta bedeli,kat mülkiyeti kanunu,sigorta kapsamı,kamu binaları,sigorta bedeli tespiti,aşkın sigorta,hasar,riziko

  ... ve benzeri dolaylı zararlar, 3.2- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, 3.3- Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, 3.4- Manevi tazminat talepleri, 3.5- Deprem ve deprem sonucu oluşan ... Perşembe, 14 Mart 2013
 6. Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

  Kategori: Matching tags: idare hukuku,tazminat,idare,5996 sayılı kanun,hayvan,hayvan sahibi,tazminat verilecek hastalıklar,kıymet takdir komisyonu

  ... konulan Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik’te yer alan hayvan hastalıklarından hangilerine tazminat ödeneceğini, ödeme yapılacak yeri ve uygulama zamanını ... Perşembe, 07 Mart 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri tazminat

Toplam 6 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.