KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri ticaret kanunu Toplam 16 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,ticari dava avukati,yeni ticaret kanunu,perpada ticari dava avukatı,ticaret sicil davaları

  ... "Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10/10/2012 tarihli ve 6607 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 11/3/2013 ... Perşembe, 25 Nisan 2013
 2. 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu

  Kategori: Matching tags: ispat,ticaret kanunu,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,borçlu,alacaklı,kıymetli evrak,senet,imza itirazı,imza itirazında ispat yükü,icra avukatı,perpada icra avukati,icra avukati ara,istanbulda icra avukati ara,caglayanda ticari dava avukati,alacak davasi avukati,caglayanda icra avukati,senet avukatı,çek avukati ara,çek senet takip avukati

  ... almış ise; 5- (Değişik: 6763 - 29.8.1956 / m.42) Ticaret Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 ilâ 3 üncü bentlerinde sayılan defterleri hiç veya Kanunun emrettiği şekilde tutmamış ... Perşembe, 11 Nisan 2013
 3. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Kanuna İlişkin Düzenlemeler Listesi

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,şirket,ceza kanunu,ticaret hukuku,hırsızlık,finansal kiralama,faktoring,finansman şirketleri,birlik,faaliyet kiralaması,kiracı,kiralayan,kontrol,kurul,kurum,özkaynak,şube,sermaye piyasası kanunu,rüşvet,dolandırıcılık,bankalar kanunu,terörle mücadele kanunu,finansal kiralama sözleşmesi,kambiyo senedi,ana sözleşme,sözleşmenin konusu,finansal kiralama bedeli,sözleşmenin şekli,tarafların hak ve borçları,zilyetlik

    Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu   Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin ... Cuma, 15 Mart 2013
 4. Finansal Kiralama Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,şirket,ceza kanunu,ticaret hukuku,hırsızlık,finansal kiralama,faktoring,finansman şirketleri,birlik,faaliyet kiralaması,kiracı,kiralayan,kontrol,kurul,kurum,özkaynak,şube,sermaye piyasası kanunu,rüşvet,dolandırıcılık,bankalar kanunu,terörle mücadele kanunu,finansal kiralama sözleşmesi,kambiyo senedi,ana sözleşme,sözleşmenin konusu,finansal kiralama bedeli,sözleşmenin şekli,tarafların hak ve borçları,zilyetlik

  ...  b) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması, c) Ticaret unvanında “Finansal Kiralama Şirketi”, “Faktoring Şirketi” veya “Finansman Şirketi”  ... Cuma, 15 Mart 2013
 5. Yangına Baglı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,ek sözleşme

  ... hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından ve uzman kişiler arasından seçilir.   Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının ... Perşembe, 14 Mart 2013
 6. Yangın Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,ek sözleşme

  ... seçimi konusunda yedi gün içersinde anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme ... Perşembe, 14 Mart 2013
 7. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,karayolları trafik kanunu,araç,alım satım

  KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI (TRAFİK SİGORTASI)  GENEL ŞARTLARI   Yürürlük Tarihi: 15 Ağustos 2003   A- SİGORTA KAPSAMI   ... Perşembe, 14 Mart 2013
 8. Tarım Ürünleri Dolu Sigortası

  Kategori: Matching tags: zamanaşımı,yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı,özel şartlar,yetkili mahkeme,tebliğ,tarla,bağ,tomurcuk,meyve

  ... üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından tarımda uzman kişiler arasından seçilir. Hakem-bilirkişilere, uzmanlıklarının ... Perşembe, 14 Mart 2013
 9. Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: deprem,ticaret kanunu,tazminat,bina,ticaret hukuku,sigorta hukuku,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,sigorta bedeli,kat mülkiyeti kanunu,sigorta kapsamı,kamu binaları,sigorta bedeli tespiti,aşkın sigorta,hasar,riziko

  ... bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ... Perşembe, 14 Mart 2013
 10. Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: yıldırım,ticaret kanunu,ticaret hukuku,sigorta hukuku,zarar sigortası,sigorta,poliçe,teminat,teminat kapsamı,ihmal,kusur,hata,hırsızlık,sabotaj,hatalı dizayn,yangın,maddi ziya ve hasar,teminat dışında kalan haller,sigorta bedeli,sigorta ettiren,sigortacı,sigortalı,lehtar,beyan yükümlülüğü,ihbar yükümlülüğü,mülkiyet değişikliği,hasar tespiti,tazminat hesabı

  ... anlaşamazlar ise, taraf hakem-bilirkişisi veya üçüncü hakem-bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme başkanı tarafından tarafsız ve ... Perşembe, 14 Mart 2013
 11. Maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat davaları haksız fiile dayalı alacak davası olduğundan bu tür davalar genel hükümler çerçevesinde asliye hukuk mahkemelerinde görülür.

  Kategori: Matching tags: tazminat davaları,hmk,ticaret kanunu,trafik kazası,maddi tazminat davası,haksız fiil,tazminat davası,poliçe,alacak davası,perpa avukat,çağlayanda tazminat avukatı,haksız fiil davaları,şişli tazminat avukatı,trafik davaları,bursa tazminat davaları,istanbul tazminat avukatı,818 sayılı borçlar kanunu,ticari dava,iş bölümü itirazı,maddi hasarlı trafik kazası,genel hükümler

  T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/9255 K. 2012/15203 T. 31.12.2012 DAVA : Alacak hukukuna ilişkin davada Gaziantep 4. Asliye Hukuk ve Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik ... Çarşamba, 17 Nisan 2013
 12. Hasımsız olarak açılan çek iptali ve ödemeden men davasında mahkeme zamanaşımı bir defi olduğunu gerekçe yaparak davayı reddedemez.

  Kategori: Matching tags: zamanaşımı,ticaret kanunu,senet,defi,perpa avukat,bursa icra avukatı,bono,ödemeden men kararı,ödemeden men davası,hasımsız dava,çekte zamanaşımı,bursa ticaret avukatı,istanbul ticaret avukatı

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2011/15276 K. 2012/16219 T. 15.10.2012 ÖZET : Davacı, ödemeden men kararı verilerek senedin iptalini talep ve dava etmiştir. Mahkemece iptali istenen çekin zamanaşımına ... Salı, 16 Nisan 2013
 13. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Kategori: Matching tags: 6362 sayılı kanun,ticaret kanunu,ttk,şirket,sermaye,sermaye piyasası

  SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının ... Pazartesi, 31 Aralık 2012
 14. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,icra iflas kanunu,ticaret hukuku,kooperatif,sermaye şirketi,ticari dava avukati,istanbulda ticari dava avukati,bursa ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati

  ... borçlu önceden müzakere edilmiş ve alacaklılar tarafından kabul edilmiş projenin tasdiki için asliye ticaret mahkemesine başvurur. Başvuruya bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 14 ve 17 nci maddelerinde yer alan ... Pazar, 23 Eylül 2012
 15. Çek Kanunu

  Kategori: Matching tags: çek,ticaret kanunu,icra avukatı,caglayanda icra avukati,çek takibi,bursada icra avukatı,çek davaları,çek karnesi,çek karnesi alma usulü,çek hamili,çekin zorunlu unsurları,kıymetli evrak hukuku,bankaya çeki ibraz,çekin karşılıksız çıkması,çek düzenleme yasağı,çek hesabı açma yasağı,çek yasağının kaldırılması,çek icra takibi,icrada çek takibi,çek avukatı,istanbulda çek avukatı,karşılıksız çıkan çek,çek cezaları

  ... veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını ... Pazar, 17 Haziran 2012
 16. Kambiyo senetlerine dayalı takiplerde "imzanın borçluya ait olduğunu" kanıtlama külfeti ala­caklıya aittir

  Kategori: Matching tags: ispat,ticaret kanunu,icra iflas hukuku,icra iflas kanunu,borçlu,alacaklı,kıymetli evrak,senet,imza itirazı,imza itirazında ispat yükü,icra avukatı,perpada icra avukati,icra avukati ara,istanbulda icra avukati ara,caglayanda ticari dava avukati,alacak davasi avukati,caglayanda icra avukati,senet avukatı,çek avukati ara,çek senet takip avukati

  Kambiyo senetlerine dayalı takiplerde "imzanın borçluya ait olduğunu" kanıtlama külfeti ala­caklıya aittir T.C Yargıtay 12.HD E.2011/24781 K.2012/9840 T.27.03.2012 ÖZET: Kambiyo senetlerine ... Cuma, 08 Şubat 2013
Ara:

Arama anahtar sözcükleri ticaret kanunu

Toplam 16 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.