KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri ticari dava avukati Toplam 10 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Ticaret Ünvanı Hakkında Tebliğ

  Kategori: Matching tags: ticaret hukuku,internet bankacılığı,perpa avukat,çağlayanda avukat ara,perpada avukat ara,perpa icra avukati,icra avukati ara,ticari dava avukati,şişlide avukat ara,tüketici avukatı,manevi tazminat avukatı,maddi tazminat avukatı,banka hesabı,güvenli banka hesabı,bankanın sorumluluğu,tüketici avukatı ara

  ... ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri ... Cuma, 14 Şubat 2014
 2. Sağlık sigorta poliçesi ile sigortalı kişinin sigorta şirketi aleyhine açtığı hasar bedelinin tazmini davasında davacının alkollü olması ile düşüp kolunu kırmasının sigorta şirketi tarafından ispatlanamaması halinde dava kabul edilir

  Kategori: Matching tags: sigorta hukuku,sigorta avukatı,ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati,sorumluluk hukuku,çağlayan ticari dava avukatı

  Sigorta uyuşmazlıklarında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/584 K. 2006/415 T. 23.1.2006 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 5. Ticaret Mahkemesi'nce ... Perşembe, 09 Ocak 2014
 3. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında genel kurul toplantılarında komiser bulundurulması usulleri tam işletilmemesi mutlak butlan sebebi olup davanın kabulü gerekir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,istanbul avukat ara,perpa avukat ara,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1715 K. 2013/2227 T. 8.4.2013 DAVA : Taraflar arasındaki genel kurul kararının iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı ... Cuma, 05 Temmuz 2013
 4. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

  Kategori: Matching tags: sigorta hukuku,sigorta avukatı,ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati,sorumluluk hukuku,çağlayan ticari dava avukatı

  ... taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi feshedebilir. C.8. Ticari ve Mesleki Sırların ... Pazar, 26 Mayıs 2013
 5. 2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

  Kategori: Matching tags: iş davası avukatı,boşanma davası avukatı,avukat ara,çağlayanda avukat ara,perpada avukat ara,caglayanda ticari dava avukati,ticari dava avukati,çağlayanda boşanma avukatı,çağlayanda iş davası avukatı,perpada ticari dava avukatı,özel hukuk uyuşmazlıkları,arabulucu

  3 Mayıs 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 TEBLİĞ Adalet Bakanlığından: 2013 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ   GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk ... Perşembe, 02 Mayıs 2013
 6. 2/2/1957 tarih ve 4/8604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,ticari dava avukati,yeni ticaret kanunu,perpada ticari dava avukatı,ticaret sicil davaları

  26 Nisan 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28629 TÜZÜK              Karar Sayısı : 2013/4478              Ekli ... Perşembe, 25 Nisan 2013
 7. Davacı, dava açarken davalının defterlerine dayanmadığından davalının ticari defterlerini hazır etmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır

  Kategori: Matching tags: Hukuk Muhakemeleri Kanunu,menfi tespit davası,çekin istirdatı,ticari defterler,perpada icra avukati,caglayanda ticari dava avukati,caglayanda icra avukati,ticari dava avukati,istanbulda çek avukatı,perpada ticari dava avukatı,çağlayanda çek avukatı,çekin icraya konulması,bakırköyde ticari dava avukatı

  ...  Diğer davalı, davaya cevap vermemiştir. Mahkemece, davalı G.Ltd. Şti.ne ait ticari defter ve kayıtları üzerinde bilir­kişi incelemesi yapılmasına karar verildiği, ancak davalı şirketin kesin ... Çarşamba, 27 Şubat 2013
 8. Kooperatif genel kurul kararının iptali davasında alınan kararın ek ödeme mahiyetinde olup, olmadığı araştırılmaksızın ağırlaştırılmış nisap gerekir diyerek noksan inceleme sonucu iptali şeklinde hüküm tesisi bozma sebebidir.

  Kategori: Matching tags: kooperatif kanunu,istanbul avukat,perpa avukat,gayrimenkul avukati,ticari dava avukati,çağlayan ticari dava avukatı,mutlak butlan,kooperatif avukatı ara,bursada kooperatif avukatı ara,kooperatif mağdurları

  T.C YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E.2002/6041, K.2002/10788 T. 25.11.2002 DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karabük Yenice A. Hukuk Mahkemesi 'nce verilen 17.04.2002 tarih ... Çarşamba, 27 Şubat 2013
 9. Bilgisi Dahilinde olmadan hesabından üçüncü kişi tarafından eft yapılan banka müşterisinin açtığı maddi tazminat davasında gerekli önlemleri almayan ve güvenli bir sistem kurmayan banka sorumludur

  Kategori: Matching tags: ticaret hukuku,internet bankacılığı,perpa avukat,çağlayanda avukat ara,perpada avukat ara,perpa icra avukati,icra avukati ara,ticari dava avukati,şişlide avukat ara,tüketici avukatı,manevi tazminat avukatı,maddi tazminat avukatı,banka hesabı,güvenli banka hesabı,bankanın sorumluluğu,tüketici avukatı ara

  ... TL.nın 24.12.2009 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, dava dilekçesinde belirtildiği şekilde davacının hesabında ... Salı, 16 Nisan 2013
 10. Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: ticaret kanunu,icra iflas kanunu,ticaret hukuku,kooperatif,sermaye şirketi,ticari dava avukati,istanbulda ticari dava avukati,bursa ticari dava avukati,perpa ticari dava avukati

  ... aşağıdaki ilkeler esas alınır: a) Esas itibarıyla benzer alacaklar aynı sınıfta gösterilir. Benzer alacakların farklı sınıflar içerisinde yer alabilmesi için kabul edilebilir ekonomik veya ticari sebepler ... Pazar, 23 Eylül 2012
Ara:

Arama anahtar sözcükleri ticari dava avukati

Toplam 10 sonuç bulundu.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.