KAYDUL

HUKUK


Duyurular »
Cuma, 24 May 2024

1915 Çanakkale Köprüsü Kamulaştırılacak Parseller ve Kamulaştırma Süreci

1915 Çanakkale Köprüsü'nün dahil olduğu Malkara-Çankkale kesiminin yapımı amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi, Malkara-Çanakkale kesiminin yapımı amacıyla bazı bölgelerde acele kamulaştırma kararı çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de dahil olduğu Malara-Çankkale kesiminin yapımı amacıyla alınan acele kamulaştırma kararı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından verildi.

Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 13 Mart 2017 tarihli ve 73342 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27. maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 13 Mart 2017 tarihinde kararlaştırıldı.

Karar ise 5  Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararın hukuka aykırı olduğu iddiası ile iptal davası açılması için 30 günlük dava açma süresi bulunmaktadır ve bu davanın da Danıştay’da açılması gerekmektedir.

Çanakkale ili, Lapseki ilçesi, Gazisüleymanpaşa Köyü'nde bulunan parseller, Çanakkale ili, Gelibolu ilçesi, Cevizli Köyü'nde bulunana parseller ve yine Gelibolu ilçesi, Sütlüce Köyü'nde bulunan parseller acele kamulaştırılacak.

Acele kamulaştırma ise iki aşamada gerçekleşecektir. Birinci aşamada Kara Yolları Genel Müdürlüğü taşınmazların bulunduğu yer mahkemelerinin asliye hukuk mahkemelerinde el koyma ve el koyma bedelinin tespiti davası açılacaktır.

İlk dava sonunda Karayolları ikinci dava ile bedel tespit ve tescil davası açması gerekmektedir.

5 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan karar için TIKLAYINIZ.


Bakanlar Kurulu Kararı, kararlar çerçevesinde ilgililerin açılacak iptal davaları ile kamulaştırma davalarındaki hakları, izlenecek adli ve idari süreçlere ilişkin her türlü hukuki danışmanlık için TIKLAYINIZ.

Tags: acele kamulaştırma | avukat ara | kamulaştırma | kamulaştırma avukatı | kamulaştırma davaları


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.