KAYDUL

HUKUK


Makaleler » Vergi Hukuku »
Cumartesi, 28 Oca 2023

Gelir Vergisi Tarifeleri2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi


10.700 TL’ye kadar                                                                                         % 15

26.000 TL’nin 10.700 TL’si için 1.605 TL, fazlası                                    % 20

60.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL (ücret gelirlerinde

94.000 TL’nin

26.000 TL’si için 4.665 TL), fazlası                                                              % 27

60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.845 TL

(ücret gelirlerinde

94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL), fazlası            % 35

 

2012 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

10.000 TL'ye kadar

15%

25.000 TL'nin

10.000 TL'si için

1.500 TL, fazlası

20%

88.000 TL'nin

25.000 TL'si için

4.500 TL, fazlası

27%

88.000 TL'den fazlasının

88.000 TL'si için

21.510 TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir

(ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLER İÇİN)

10.000 TL'ye kadar

15%

25.000 TL'nin

10.000 TL'si için

1.500 TL, fazlası

20%

58.000 TL'nin

25.000 TL'si için

4.500 TL, fazlası

27%

58.000 TL'den fazlasının

58.000 TL'si için

13.410TL, fazlası

35%

oranında vergilendirilir


2011 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi


9.400 TL'ye kadar                                                                                                               % 15

23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası                                            % 20

53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde

80.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası                                       % 27

53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret gelirlerinde

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL), fazlası                % 35


2010 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

8.800 TL’ye kadar                                                                                               % 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlası                                          % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL (ücret gelirlerinde

76.200 TL'nin 22.000 TL’si için 3.960 TL), fazlası                                       % 27

50.000 TL’den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL (ücret gelirlerinde

76.200 TL’den fazlasının 76.200 TL’si için 18.594 TL), fazlası                               % 35

 

2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

Ücret gelirleri ve ücret dışında elde edilen diğer gelirler için uygulanacaktır

8.700 YTL’ye kadar % 15

22.000 YTL’nin 8.700 YTL’si için 1.305 YTL, fazlası % 20

50.000 YTL’nin 22.000 YTL’si için 3.965 YTL, fazlası % 27

50.000 YTL’den fazlasının 50.000 YTL’si için 11.525 YTL, fazlası % 35

Oranında vergilendirilir.


2008 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

Ücret gelirleri ve ücret dışında elde edilen diğer gelirler için uygulanacaktır

7.800 YTL’ye kadar % 15

19.800 YTL’nin 7.800 YTL’si için 1.170 YTL, fazlası % 20

44.700 YTL’nin 19.800 YTL’si için 3.570 YTL, fazlası % 27

44.700 YTL’den fazlasının 44.700 YTL’si için 10.293 YTL, fazlası % 35

Oranında vergilendirilir.

 

2007 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

Gelir vergisine tabi gelirler;

7.500 YTL’ye kadar % 15

19.000 YTL’nin 7.500 YTL’si için 1.125 YTL, fazlası % 20

43.000 YTL’nin 19.000 YTL’si için 3.425 YTL, fazlası % 27

43.000 YTL’den fazlasının 43.000 YTL’si için 9.905 YTL, fazlası % 35

Oranında vergilendirilir.

 

2006 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

 

Gelir vergisine tabi gelirler;

7.000 YTL’ye kadar % 15

18.000 YTL’nin 7.000 YTL’si için 1.050 YTL, fazlası % 20

40.000 YTL’nin 18.000 YTL’si için 3.250 YTL, fazlası % 27

40.000 YTL’den fazlasının 40.000 YTL’si için 9.190 YTL, fazlası % 35

Oranında vergilendirilir.

 

31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan “üc­ret gelirlerinin vergilendirilmesinde, yukarıdaki tarifede yer alan vergi oranları 5 puan indirilmek suretiyle uygulanır.” hükmü 5479 Sayılı Kanunun 1. maddesiyle kaldırıldığından ücret gelirlerine aynı ta­rife uygu­lanacaktır.

Tags: gelir vergisi | gelir vergisi kanunu | istanbul vergi avukatı | perpa vergi avukatı | vergi avukatı | vergi davaları | vergi hukukçusu | yenibosna vergi avukatı


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.