KAYDUL

HUKUK


Kanunlar » İş Hukuku »
Salı, 13 Nis 2021

2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

    ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 2429

    Kabul Tarihi: 17/03/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/03/1981

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17284

    Madde 1 - 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

    Madde 2 - Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü * genel tatil günleridir.

    A) Resmi bayram günleri şunlardır:

    1. (Değişik alt bent: 20/04/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

    2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

    3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

    B) Dini bayramlar şunlardır:

    1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

    2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

    C) (Değişik bent: 22/04/2009-5892 S.K./1.mad) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.

    D) (Değişik bent: 20/04/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü * resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

    Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

    Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

    29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

    Madde 3 - A) Hafta tatili Pazar günüdür. Bu tatil 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00'ten itibaren başlar.

    B) 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu ve diğer kanunlardaki hafta tatili ile ilgili hükümler saklıdır.

    C) Yemek, içmek, giyinmek gibi zaruri ihtiyaçların giderilmesi için alışveriş yapılan dükkan ve mağazalar hakkında Hafta Tatili Kanununun Cumartesi günüyle ilgili hükümleri uygulanmaz.

    Madde 4 - Ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenler Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ve Kültür Bakanlıklarınca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bu yönetmelik Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç üç ay içinde yayımlanır.

    Madde 5 - 27/05/1935 tarihli ve 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile bu Kanunda değişiklik yapan kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 28/12/1999 - 4500/1 md.)

    31 Aralık 1999 tarihi tam gün genel tatildir.

    Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

   

 

Tags: 1 mayıs | 19 mayıs | 23 nisan | 29 ekim | 30 Ağustos | 657 sayılı kanun | arefe günü | dini bayram | emek ve dayanışma günü | hafta tatili | idare hukuku | iş hukuku | kanun | kurban bayramı | pazar günü | ramazan bayramı | resmi tatil | tatil | ulusal bayram

Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: +905468460996
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.