KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Cuma, 24 May 2024

Borçlar Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 Ecrimisil Hesap Yöntemi
2 Doktor Ve Hastahanenin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat Davaları
3 Telefondan Tehdit Ve Hakaret İçerikli Mesaj Yollayana Karşı Manevi Tazminat Davası
4 Eser Veya Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Ruhsatı alma Sorumluluğu
5 Haksız Şikayetler Ve Davalardan Kaynaklı Manevi Tazminat Davası
6 YARALANMALI TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
7 Suç Niteliğindeki Eylemden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Zamanaşımı
8 Haksız Eylemden Doğan Tazminat Davalarında Faiz Başlangıç Tarihi
9 Tehdit Ve Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat Davasında Ceza Davasındaki Delillerin Etkisi
10 Askerlik Hizmeti Sırasında Trafik Kazası Ve Tazminat Davası
11 Karın yağlarının alınmak sureti ile vücudunun şekillendirmek amaçlı ameliyat sonucu karın örtüsü apsesi oluşması sonucu açılan davada hastahane ve doktorun davacıya gerekli ve yeterli açıklamayı yaptığını ispatlaması gerekir
12 Yanlış tedavi nedeni ile açılacak tazminat davalarının 5 yıl içinde açılması gerekmektedir.
13 Doktorlar, hastalarının zarar görmemesi için yalnız mesleki değil, genel hayat tecrübelerine göre herkese yüklenebilecek dikkat ve özeni göstermek zorundadır.
14 Kazada hayatını kaybeden sürücünün tam kusurlu eylemi ile hayatını kaybetmesinden kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı talebinin reddi gerekir.
15 Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında hasar tespiti özel ve teknik bilgiyi gerektirdiğinden avukat bilirkişiden alınan rapor denetime elverişli değildir.
16 Kişinin rahatsızlanması sonucu özel hastanece yapılan teşhis ve tedavinin yanlış olduğu nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen maddi ve manevi zararın tazmini davaları özel hukuk hükümlerine göre adli yargıda çözümlenir
17 Motorsiklet kullanan kişinin ambulansın çarpması ile ölümene karşılık mirasçılarınca açılacak tazminat davası adli yargıda görülür.
18 Hemzemin geçitte trenle çarpışma sonucu TCDD aleyhine tazminat davaları hukuk mahkemelerinde açılır
19 Trafik kazası nedeni ile yaralanan kişinin açtığı tazminat davasında davalı sigorta şirketi aracın trafik sigortacısı olduğundan hem işgücü hem de tedavi gideri sebebiyle uğranılan zararı tazmin etmek zorundadır.
20 Arsa sahinin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı olarak süresinde teslim edilmeyen bağımsız bölümler için açtığı kira kaybı davasında davalı yüklenicinin süresinde teslim olgusunu iskan ile ispatlamalıdır

Sayfa 1 / 3

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.