KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » İdare Hukuku »
Pazar, 26 May 2024

Özel Ferdi Silah İthal Hakkı

T.C.

DANIŞTAY

15. DAİRE

E. 2016/6779

T. 4.8.2016

ÖZET : Davacı tarafından süresinde başvuru yapıldığı ve adına Silah İthal ve Menşei Belgesi düzenlendiği, gümrük vergi ve resimlerini ödemesi halinde ithal izni alma hakkının devam ettiği sonucuna ulaşıldığından, silahın altı aylık süre içerisinde yurda sokulmaması sebebiyle özel ferdi silah ithal hakkının sona erdiğinden bahisle tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.