KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Ceza Hukuku »
Cuma, 24 May 2024

Haksız yere sahipli hayvanı öldürme suçunda sanığın katılanın köpeklerini başı boş olması kendi köpeklerine saldırması gerekçesi ile öldürmesi orantısız olup mala zarar verme suçu oluşmuştur.


T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/5548

K. 2012/39431

T. 18.6.2012

ÖZET : Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme suçunda katılanın evinde iki adet köpek beslediği, bu köpeklerin zaman zaman sanığa saldırdığı sanığın da bu köpeklerin sürekli başıboş kalmaları, kendi köpeklerine de saldırmasını gerekçe göstererek av tüfeğiyle öldürdüğü anlaşılmaktadır. Sanığın kendi köpeklerini başıboş bırakması karşısında olaydaki öldürme gerekçesinin haklı neden olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca olayın köyde meydana geldiği dikkate alınarak, köpeklerin hayvan ve insan güvenliğini korumak için tutulduğu gözönünde bulundurulduğunda her zaman bağlı tutulmasının mümkün olmadığı olayda orantılı başka tedbirlerin alınarak da saldırıların def edilebilmesinin mümkün olduğu, bu sebeplerle suçun unsurlarının oluştuğu gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Her ne kadar tebliğnamede sanık olarak H.Y. de gösterilmiş ise de H.Y. hakkında mala zarar verme suçundan verilen hükme yönelik temyiz isteminin bulunmadığı anlaşılmakla, Sanık R.D. hakkında Haksız Yere Sahipli Hayvanı Öldürme suçundan kurulan hükümle sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesinde;

Somut olayda; katılan H.'in Dolu köyündeki evinde iki adet köpek beslediği, Malkara'ya geldiği zaman bu köpekleri başıboş bıraktığı, bu köpeklerin zaman zaman sanık R.D.'ya saldırdığı, sanık R.D.'nun da, bu köpeklerin sürekli başıboş kalmaları, kendi köpeklerine de saldırmasını gerekçe göstererek av tüfeğiyle öldürdüğü sanığın kendi köpeklerini başıboş bırakması karşısında olaydaki öldürme gerekçesinin haklı neden olarak kabul edilemeyeceği, ayrıca olayın köyde meydana geldiği dikkate alınarak, köpeklerin hayvan ve insan güvenliğini korumak için tutulduğu gözönünde bulundurulduğunda her zaman bağlı tutulmasının mümkün olmadığı olayda orantılı başka tedbirlerin alınarak da saldırıların def edilebilmesinin mümkün olduğu, bu sebeplerle suçun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, bu sebeplerle katılanın temyiz itirazları yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebeplerden 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek cmulCnın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 18.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Tags: bursa ceza avukat | ceza | ceza avukatı | ceza davası | ceza kanunu | istanbul ceza avukatı | köpek öldürmek | mala zarar verme | perpa ceza avukatı | perpada ceza avukatı | sahipli hayvan | sahipli hayvan oldurme | sakarya ceza avukatı | suç


e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.