KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Cuma, 24 May 2024

Ceza Muhakemesi

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 Soyut Beyana Dayalı Mahkumiyet Hükmü Kurulamaz
2 Ceza Davalarında Katılan Lehine Vekalet Ücreti
3 Sanığa Son Sözün Verilmemesi Bozma Nedenidir
4 Beraat Eden Sanık Lehine Vekalet Ücreti
5 Alkollü Araç Kullanımı Ve Sürücü Belgesinin Yanında Olmama Hallerinde Verilen İdari Para Cezalarının İptalinde Görevli Mahkeme
6 Sanığa gönderilen tebligat evrakında muhatabın adreste bulunmama nedeni gösterilmediğinden uygun bir tebligat bulunmadığı cihetle, temyizin süresinde olduğunun kabulüyle, yerel mahkemenin temyiz isteminin reddi kararı kaldırılmalıdı
7 Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel statüsünde bulunan sanık hakkında “tehdit” suçu nedeniyle açılan kamu davasının adli yargıda görülmesi gerekir.
8 İmar kirliliğine neden olma suçunda suçtan kaynaklanan zararın giderilmediği, suça konu yapıyı yıkmadığı, ruhsat almadığı şeklindeki yasal olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmaması, yasaya aykırıdır
9 Yeni Türk Ceza Adalet Sistemi 'nde "kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza " ilkesinin geçerli olduğu ve suça konu fiil iddianamede anlatılmışsa, sanığa ek savunma hakkı verilmek suretiyle karar verilebileceği gözetilmelidir
10 Sanığın Kabül Etmemesi Halinde Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmez Hükmünün Anayasaya Aykırı Olmadığı Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.