KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları » Borçlar Hukuku »
Cuma, 24 May 2024

YARALANMALI TRAFİK KAZASI SEBEBİYLE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

YARGITAY  HUKUK GENEL KURULU, . 2014/4-313-K. 2016/78 ve T. 22.1.2016 sayılı karar:


  1.  Dava yaralanmalı trafik kazası sebebiyle manevi tazminat istemine ilişkindir.
  2. Mahkemece; istemin tümden kabulüne karar verilmiş, karar davalılarca temyiz edilmiştir.
  3. Yargıcın, özel durumları göz önünde tutarak manevi zarar adı ile hak sahibine verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır.
  4.  Takdir edilecek bu tutar, zarara uğrayanda manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir işlevi olan özgün bir nitelik taşır.
  5.  Bir ceza olmadığı gibi malvarlığı hukukuna dair bir zararın karşılanmasını da amaç edimemiştir.
  6. O halde bu tazminatın sınırı onun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek tutar, var olan durumda elde edilmek istenilen doyum duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan kadar olmalıdır.
  7. Davacıların tazminat istemi haksız fiilden kaynaklandığından yasal faize karar verilmesi gerekir.

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.