KAYDUL

HUKUK


Cuma, 24 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri ceza kanunu Toplam 30 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  ... Bu Kanunun uygulanmasında; a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri, b) Disiplinsizlik: Bu Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılan ... Çarşamba, 26 Mart 2014
 2. Sigortadan maaş almak için nikah yapmamak dolandırıcılık suçunu oluşturmaz

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Sosyal güvenlik ve ceza hukuku konularında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/16768 K. 2013/15126 T. 8.10.2013 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Dolandırıcılık ... Cuma, 17 Ocak 2014
 3. Tarihi eser bulanın yetkililere haber vermeme suçundan yapılan yargılamasında üç günlük bildirim süresi içerisinde eserlerin ele geçirilmesi sebebiyle haber verme yükümlülüğüne aykırılık suçunun kanuni unsurları bulunmamaktadır.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Tarihi eserler alanında hukuki danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/10255 K. 2013/15096 T. 4.6.2013 DAVA : 2863 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ... Salı, 21 Ocak 2014
 4. Elektronik posta, facebook ve tweeter şifrelerini ele geçirip yazışmalar yapmak ve şifreleri değiştirmek sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  İnternet ortamında ve  kitle iletişim araçları alanında yaşanılan hukuki uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2012/33557 K. 2013/25987 T. 1.11.2013 DAVA ... Salı, 21 Ocak 2014
 5. Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma Suçu Yürürlükten Kaldırıldı

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza hukuku,ceza avukatı,ceza davaları,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,tck 263

  30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6460 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi yürürlükten ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 6. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Gerekçesi

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türk Ceza Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Recep Tayyip Erdoğan  Başbakan ... Pazar, 14 Nisan 2013
 7. Uyuşturucu madde ihracı suçuna ilişkin yapılan yargılamada kollukta tutulan rapor ve parmak izine itibar ederek kurulan hüküm hukuka aykırıdır.

  Kategori: Matching tags: Yargıtay,uyuşturucu madde ticareti suçu,kollukta tutulan rapor,hüküm,ceza kanunu,ağır ceza mahkemesi,sanık,cmk,ceza muhakemesi kanunu,bozma,onama,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı

  T.C YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ  E.2011/1587 K.2011/3861 T.11.04.2011   Uyuşturucu madde ihraç suçundan sanıklar R. ve S. hakkında B.köy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama ... Cuma, 01 Mart 2013
 8. Kişilerin Huzur Ve Sukununu Bozma Suçu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Türk Ceza Kanunu 123. maddesi ile "kişilerin huzur ve sükununu bozmayı" bir olarak düzenlemiştir. Buna göre " Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü ... Cuma, 27 Eylül 2013
 9. Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza Hükümleri MADDE 10 ... Çarşamba, 29 Mayıs 2013
 10. Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel statüsünde bulunan sanık hakkında “tehdit” suçu nedeniyle açılan kamu davasının adli yargıda görülmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO     : 2013/13 KARAR NO  : 2013/16 KARAR TR   : 08.04.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET: Türk Silahlı ... Salı, 21 Mayıs 2013
 11. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda 6459 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: a) Hileli davranışlarla; 1. İhaleye katılma ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 12. Sivil kişi sanık hakkında açılan kamu davasının, Anayasa, 353 ve 5271 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler nedeniyle adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/11 KARAR NO : 2013/14 KARAR TR : 11.03.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET : Sivil kişi sanık hakkında açılan kamu davasının, Anayasa, 353 ve ... Cuma, 19 Nisan 2013
 13. Jandarma personeli sanık hakkında mülki görevleri sırasında işlediği ileri sürülen suç nedeniyle açılan kamu davasının adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/9 KARAR NO : 2013/12 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : Jandarma personeli sanık hakkında mülki görevleri sırasında işlediği ileri sürülen ... Cuma, 19 Nisan 2013
 14. Asker kişi sanık hakkında, askeri suç olmayan, asker kişiye karşı veya askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmeyen “ikna suretiyle irtikap suçları" nedeniyle açılan davanın, adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/7 KARAR NO : 2013/10 KARAR TR : 11.03.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET : Asker kişi sanık hakkında, askeri suç olmayan, asker kişiye karşı ... Cuma, 19 Nisan 2013
 15. Asker kişi sanık hakkında “amire hakaret” suçu nedeniyle açılan kamu davasının, suçun askeri suç olması nedeniyle yargılama aşamasında askeri mahkemede yargılanmayı gerektiren ilgi kesilmiş olsa dahi ASKERİ YARGI yerinde görülmesi gerekİR

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/6 KARAR NO : 2013/9 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : Asker kişi sanık hakkında “amire hakaret” suçu nedeniyle açılan kamu davasının, ... Cuma, 19 Nisan 2013
 16. Ruhsatsız silah bulundurma suçu kapsamında hükmolunan sonuç cezanın adli para cezası olması halinde Kanunun 53/1 inci madde ve fıkrasında yazılı herhangi bir hak yoksunluğuna hükmedilmesi olanaklı değildir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,perpada ceza avukatı,ceza davası avukatı,istanbulda ceza avukati,ceza davası,şişlide ceza avukatı,silah ruhsatı,ceza mahkemesi

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2011/1-65 K. 2011/77 T. 3.5.2011 ÖZET : Uyuşmazlık, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli para cezasıyla cezalandırılan sanık hakkında ... Salı, 09 Nisan 2013
 17. Asker kişi sanık hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak” suçunun yargılamasının adli yargıda görülmesi gerekmektedir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,uyuşmazlık mahkemesi,ceza,asker,askeri ceza kanunu,askeri mahal,ceza avukatı,ceza davaları,istanbul avukat,uyuşturucu

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ E. 2012/36 K. 2012/36 T. 24.12.2012 • ASKER KİŞİNİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMASI ( Suçun Askeri Suç Olmaması Askeri Suça Bağlı Bulunmaması ... Pazar, 31 Mart 2013
 18. Asker kişilerin askeri mahalde işledikleri askeri suç olmayan hakaret suçuna ait davanın askeri yargı yerinde değil adli yargıda görülmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,uyuşmazlık mahkemesi,ceza,asker,askeri ceza kanunu,askeri mahal,ceza avukatı,ceza davaları,istanbul avukat,hakaret suçu,ceza davaları avukatı,askeri davalar,askeri dava avukatı

  T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ E. 2012/37 K. 2012/37 T. 24.12.2012 • HAKARET ( Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlendiği/Askeri Ceza Kanunu’nda Bu Suça İlişkin Bir Düzenleme Bulunmadığı ... Pazar, 31 Mart 2013
 19. 5237 Sayılı T.C.K.nın 252/1-3. maddesine göre; rüşvet suçunun, görevin gereklerine aykırı olarak bir işin yapılması için ilgili kişiyle kamu görevlisi arasında anlaşma olmaksızın tek taraflı teklif halinde ise teşebbüs hükümlerinin tartışılması gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,sanık,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,bursada ceza avukatı,rüşvet suçu,mahkum

  T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2012/527 K. 2012/4353 T. 25.4.2012 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen, ... Salı, 23 Nisan 2013
 20. Yeni Türk Ceza Adalet Sistemi 'nde "kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza " ilkesinin geçerli olduğu ve suça konu fiil iddianamede anlatılmışsa, sanığa ek savunma hakkı verilmek suretiyle karar verilebileceği gözetilmelidir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,bursada ceza avukatı,hırsızlık suçu,suç kadar ceza,fiili kadar suç,ceza kanununda hırsızlık,evin camını kırarark girmek,konut dokunulmazlığının ihlali,ek savunma hakkı,adli yargılanma hakkı

  T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2011/26422 K. 2013/510 T. 16.1.2013 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : Yeni Türk Ceza Adalet ... Salı, 23 Nisan 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri ceza kanunu

Toplam 30 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.