KAYDUL

HUKUK


Salı, 20 Eki 2020

Arama

Arama anahtar sözcükleri ceza kanunu Toplam 30 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  ... Bu Kanunun uygulanmasında; a) Amir: Kadro ve kuruluş yönünden bağlı olunan kimse ile amir olarak yetkilendirilmiş olan diğer kişileri, b) Disiplinsizlik: Bu Kanuna göre disiplin cezası ile cezalandırılan ... Çarşamba, 26 Mart 2014
 2. Tarihi eser bulanın yetkililere haber vermeme suçundan yapılan yargılamasında üç günlük bildirim süresi içerisinde eserlerin ele geçirilmesi sebebiyle haber verme yükümlülüğüne aykırılık suçunun kanuni unsurları bulunmamaktadır.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Tarihi eserler alanında hukuki danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/10255 K. 2013/15096 T. 4.6.2013 DAVA : 2863 Sayılı Yasaya aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ... Salı, 21 Ocak 2014
 3. Elektronik posta, facebook ve tweeter şifrelerini ele geçirip yazışmalar yapmak ve şifreleri değiştirmek sistemi engelleme, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  İnternet ortamında ve  kitle iletişim araçları alanında yaşanılan hukuki uyuşmazlıklar hakkında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2012/33557 K. 2013/25987 T. 1.11.2013 DAVA ... Salı, 21 Ocak 2014
 4. Sigortadan maaş almak için nikah yapmamak dolandırıcılık suçunu oluşturmaz

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Sosyal güvenlik ve ceza hukuku konularında danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/16768 K. 2013/15126 T. 8.10.2013 DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Dolandırıcılık ... Cuma, 17 Ocak 2014
 5. Kişilerin Huzur Ve Sukununu Bozma Suçu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  Türk Ceza Kanunu 123. maddesi ile "kişilerin huzur ve sükununu bozmayı" bir olarak düzenlemiştir. Buna göre " Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü ... Cuma, 27 Eylül 2013
 6. Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri en geç otuz gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ceza Hükümleri MADDE 10 ... Çarşamba, 29 Mayıs 2013
 7. Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel statüsünde bulunan sanık hakkında “tehdit” suçu nedeniyle açılan kamu davasının adli yargıda görülmesi gerekir.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS NO     : 2013/13 KARAR NO  : 2013/16 KARAR TR   : 08.04.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET: Türk Silahlı ... Salı, 21 Mayıs 2013
 8. İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda 6459 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklik

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... ilişkin ihalelere fesat karıştıran kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Aşağıdaki hâllerde ihaleye fesat karıştırılmış sayılır: a) Hileli davranışlarla; 1. İhaleye katılma ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 9. Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Açma Suçu Yürürlükten Kaldırıldı

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza hukuku,ceza avukatı,ceza davaları,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,tck 263

  30 Nisan 2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6460 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile "26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 263 üncü maddesi yürürlükten ... Pazartesi, 29 Nisan 2013
 10. 5237 Sayılı T.C.K.nın 252/1-3. maddesine göre; rüşvet suçunun, görevin gereklerine aykırı olarak bir işin yapılması için ilgili kişiyle kamu görevlisi arasında anlaşma olmaksızın tek taraflı teklif halinde ise teşebbüs hükümlerinin tartışılması gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,sanık,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,bursada ceza avukatı,rüşvet suçu,mahkum

  T.C. YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2012/527 K. 2012/4353 T. 25.4.2012 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelendi; Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun Dairemizce de benimsenen, ... Salı, 23 Nisan 2013
 11. Yeni Türk Ceza Adalet Sistemi 'nde "kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza " ilkesinin geçerli olduğu ve suça konu fiil iddianamede anlatılmışsa, sanığa ek savunma hakkı verilmek suretiyle karar verilebileceği gözetilmelidir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,bursada ceza avukatı,hırsızlık suçu,suç kadar ceza,fiili kadar suç,ceza kanununda hırsızlık,evin camını kırarark girmek,konut dokunulmazlığının ihlali,ek savunma hakkı,adli yargılanma hakkı

  T.C. YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2011/26422 K. 2013/510 T. 16.1.2013 DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: KARAR : Yeni Türk Ceza Adalet ... Salı, 23 Nisan 2013
 12. Telefonla mağdurenin ev telefonundan bir çok kez aranması ve "Seni Seviyorum,Güzelliğin Bozulmasın, Banyoya Gidelim vb" sözler kişilerin huzurunu bozma ve cinsel taciz suçu oluşturur.

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,sanık avukatı,mağdur avukatı,bursada ceza avukatı,telefonla tehdit,telefonla cinsel taciz,ceza davasını temyiz,ceza davasında temyizin etkisi

  T.C. YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/6444 K. 2012/8973 T. 25.9.2012 DAVA : Tehdit, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve cinsel taciz suçlarından sanık M'nin yapılan sorgulaması sonunda; atılı suçlardan ... Salı, 23 Nisan 2013
 13. Sivil kişi sanık hakkında açılan kamu davasının, Anayasa, 353 ve 5271 sayılı Yasa’da yapılan değişiklikler nedeniyle adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/11 KARAR NO : 2013/14 KARAR TR : 11.03.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET : Sivil kişi sanık hakkında açılan kamu davasının, Anayasa, 353 ve ... Cuma, 19 Nisan 2013
 14. Jandarma personeli sanık hakkında mülki görevleri sırasında işlediği ileri sürülen suç nedeniyle açılan kamu davasının adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/9 KARAR NO : 2013/12 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : Jandarma personeli sanık hakkında mülki görevleri sırasında işlediği ileri sürülen ... Cuma, 19 Nisan 2013
 15. Asker kişi sanık hakkında, askeri suç olmayan, asker kişiye karşı veya askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işlendiği de ileri sürülmeyen “ikna suretiyle irtikap suçları" nedeniyle açılan davanın, adli yargı yerinde görülmesi gerekir

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/7 KARAR NO : 2013/10 KARAR TR : 11.03.2013 (Ceza Bölümü) ÖZET : Asker kişi sanık hakkında, askeri suç olmayan, asker kişiye karşı ... Cuma, 19 Nisan 2013
 16. Asker kişi sanık hakkında “amire hakaret” suçu nedeniyle açılan kamu davasının, suçun askeri suç olması nedeniyle yargılama aşamasında askeri mahkemede yargılanmayı gerektiren ilgi kesilmiş olsa dahi ASKERİ YARGI yerinde görülmesi gerekİR

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,uyuşmazlık mahkemesi,askeri suç,askeri ceza kanunu,ceza avukatı,perpada ceza avukatı,çağlayanda ceza avukatı,istanbulda ceza avukati,asker kişi,asker kişinin yargılaması,istanbulda askeri ceza avukatı,askeri ceza avukatı,asker avukatı,353 sayılıkanun,olumsuz görev uyuşmazlığı,1632 sayılı kanun

  T.C UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLÜMÜ ESAS NO : 2013/6 KARAR NO : 2013/9 KARAR TR : 11.03.2013 ÖZET : Asker kişi sanık hakkında “amire hakaret” suçu nedeniyle açılan kamu davasının, ... Cuma, 19 Nisan 2013
 17. Türk Ceza Kanununda Adam Öldürme Suçu

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,türk ceza kanunu,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,müebbet hapis,ağırlaştırılmış müebbet hapis,ağır ceza avukatı,istanbul ağır ceza avukatı

  Adam öldürme suçu Türk Ceza Kanunu'nun 81. ve 82. maddelerinde düzenlenmiştir. Ceza Kanunu adam öldürme suçu bağlamında incelendiğinde "bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır" ... Pazartesi, 15 Nisan 2013
 18. Mala Zarar Vermek suçunda, akıl hastası olan sanık hakkında üzerine atılı suçu işleyip işlemediğine değinilmeden doğrudan ceza verilmesine yer olmadığına karar verilip güvenlik tedbirinin uygulanması hukuka aykırıdır

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,ceza hukuku,ceza avukatı,ceza davaları,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı

  T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/5536 K. 2012/39416 T. 18.6.2012 ÖZET : Mala Zarar Vermek suçunda, akıl hastası olan sanık hakkında yapılacak uygulamanın sınırlarını belirleme açısından, işlenen ... Pazar, 14 Nisan 2013
 19. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Genel Gerekçesi

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza hukuku,ceza,türk ceza kanunu,adil yargılanma hakkı,ceza avukatı,perpa ceza avukatı,istanbul ceza avukatı,perpa ceza avukat,gerekçe,genel gerekçe,bursa ceza avukatı

  ... Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.4.2003 tarihinde kararlaştırılan “Türk Ceza Kanunu Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. Gereğini arz ederim. Recep Tayyip Erdoğan  Başbakan ... Pazar, 14 Nisan 2013
 20. Türk Ceza Kanununda Mala Zarar Verme Suçu Ve Nitelikli Halleri

  Kategori: Matching tags: ceza kanunu,suç,ceza davaları,ceza davaları avukatı,perpa ceza avukatı,caza,perpa ceza avukat,hayvan öldürme,hayvan oldurma,bursa avukat

  ... üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına ... Pazar, 14 Nisan 2013
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri ceza kanunu

Toplam 30 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 2
Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : İnkılap Mah. 29 Mayıs Cad. Uslu Sok. No:14 D:2 Ümraniye - İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96
e-mail:
fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.