KAYDUL

HUKUK


Pazar, 26 May 2024

Arama

Arama anahtar sözcükleri perpada avukat Toplam 50 sonuç bulundu.

Tekrar arama

Arama sonuçları

 1. Karayolu Yapımı Amaçlı Kamulaştırmalarda Hazine Taşınmazlarının Trampası Hakkında Yönetmelik

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK ... Pazartesi, 01 Şubat 2016
 2. Kısmi Kamulaştırma Davalarında Kamulaştırılmayan Kısımdaki Değer Azalışının Kamulaştırma Bedeline İlavesi

  Kategori: Matching tags: kamulaştırma kanunu,idare,tazminat avukatı,perpada avukat,perpada avukat ara,idari dava avukatı,gayrimenkul avukati,şişlide avukat ara,çağlayanda iş avukatı,perpada iş avukatı,iş avukatı,kamulaştırma avukatı,kamulaştırma davaları,idare hukuk

  YHGK, E. 2006/5-773, K. 2006/774 ve 6.12.2006 sayılı karar: “Davacı vekili; müvekkili idare tarafından inşa ve yapım ihalesi gerçekleştirilen "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö ... Salı, 12 Ocak 2016
 3. Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası Örneği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  KAMU İHALELERİ ALANINDA ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ EK-4: Şikayet Dilekçesi ve Eklerine İlişkin Dizi Pusulası               ... Cuma, 04 Nisan 2014
 4. Kamu İhalelerinde İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçe Örneği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  KAMU İHALELERİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR VE YASAL BAŞVURULAR HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ   / _ _ /20_ _ (……………………………İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI) (İDARENİN BULUNDUĞU İLÇE/İL)  ... Cuma, 04 Nisan 2014
 5. Sağlık Hizmetlerinden Doğan Zararlarda Tazminat Davaları

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: ESAS   NO   : 2012/283 KARAR NO: 2012/294 KARAR TR : 24.12.2012 (Hukuk Bölümü) ÖZET   : Sağlık hizmetinin ... Pazartesi, 31 Mart 2014
 6. ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  KANUN NO: 1602 Kabul Tarihi: 4 Temmuz 1972 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 20 Temmuz 1972 - Sayı: 14251 5.t. Düstur, c.11 - s.2780 BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ MADDE 1 - Askerî ... Çarşamba, 26 Mart 2014
 7. 1 Günlük Sendikal Faaliyet Nedeni İle Aylıktan Kesme Cezasının İptali

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2009/1063 K. 2013/1998 T. 22.5.2013 İstemin Özeti : Samsun İdare Mahkemesinin 03/12/2008 günlü, E:2008/916, K:2008/1731 sayılı ısrar kararının, davacı ... Pazartesi, 10 Mart 2014
 8. Komşu Taşınmazda İmar Değişikliği Yapılmasına İlişkin İptal Davası Açma

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  T.C. DANIŞTAY 6. DAİRE E. 2003/1712 K. 2003/4221 T. 9.7.2003 İstemin Özeti: Konya İdare Mahkemesinin 31.12.2002 günlü, E: 2002/1697, K: 2002/1782 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek ... Perşembe, 06 Mart 2014
 9. Köye Yönelik Hizmetler Nelerdir?

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  Köye yönelik hizmetler 3202 Sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun 2. maddesinde köye götürülmesi gereken hizmetler tek tek sayılmıştır. Buna göre "Köye yönelik hizmetler" şunlardır: a) Devlet ve ... Perşembe, 06 Mart 2014
 10. Yabancı Uyruklu Kadına(Eşe) Dul Aylığı Bağlanması

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  DUL VE YETİM AYLIĞI DAVALARI HAKKINDA DANIŞMANLIK İÇİN TIKLAYINIZ T.C. DANIŞTAY 11. DAİRE E. 2012/4392 K. 2013/6228 T. 7.6.2013 İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesinin 23/2/2012 tarihli ve E:2010/1407; ... Salı, 04 Mart 2014
 11. İdarenin sakat işlemi idari istikrar ve kazanılmış hak ilkesi gereği ancak dava açma süresinde geri alınabilir

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  T.C. DANIŞTAY 11. DAİRE E. 2008/5396 K. 2010/9432 T. 25.11.2010 İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesinin 26.10.2007 gün ve E:2006/460, K:2007/1190 sayılı kararının; davacı tarafından, temyizen ... Perşembe, 20 Şubat 2014
 12. İdari Yargıda Açılan Manevi Tazminata Faiz Uygulanmasi

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  İdari davalar konusunda danışmanlık için TIKLAYINIZ T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2004/2413 K. 2005/249 T. 14.4.2005 İstemin Özeti : Öğrenci olan davacının, girmiş olduğu dersin notunun ... Çarşamba, 19 Şubat 2014
 13. Yolluk Taleplerinin Reddine İlişkin Açılan İptal Davalarında Dava Açma Süresi Hakkında Kanun Yararına Bozma Kararı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  23 Mart 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28950 DANIŞTAY KARARI Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından: Esas No: 2013/10296 Karar No: 2014/1034 Kanun Yararına Temyiz İsteminde Bulunan: Danıştay ... Pazartesi, 24 Mart 2014
 14. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  21 Mart 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28948 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)’ndan: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE ... Cuma, 21 Mart 2014
 15. 6528 SAYILI MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  14 Mart 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28941 KANUN MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN              Kanun ... Cuma, 14 Mart 2014
 16. YOLLUK ÖDENMEMESİ DURUMLARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

   2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7/1. maddesinde; dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve ... Pazartesi, 24 Mart 2014
 17. KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA MAHKEME KARARLARININ( KAMU GÖREVLİLERİ ELİYLE) UYGULAN(MA)MASI

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun mahkeme kararlarının uygulanması başlıklı 28. maddesinin 1. fıkrasına 6528 sayılı "Torba Kanunun 18. maddesi" ile 2 cümleden mürekkep  kamu görevlileri ... Salı, 18 Mart 2014
 18. Belediyenin Temizlik Aracının Sebep Olduğu Kaza Nedeni İle Açılan Tazminat Davası

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/4-831 K. 2013/393 T. 27.3.2013 DAVA : Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Konya 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davanın ... Salı, 11 Mart 2014
 19. İdare Mahkemelerinde Açılan Davalarda Tanık Dinlenebilir Mi?

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 1. maddesinin 2. fıkrasında, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanacağı ve incelemenin ... Cuma, 21 Şubat 2014
 20. Sağlık Hizmeti Sunan İdarelerin Oluşan Zararda Tazminat Sorumluluğunun Sınırı

  Kategori: Matching tags: acele kamulaştırma,kamulaştırma kanunu,iptal davası,perpada avukat,idari dava avukatı,idari davalar,perpada idare avukatı,perpada kamulaştırma avukatı,kamulaştırma avukatı

  İdare Hukuku ilkeleri ve Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre, sunulan hizmetin riskli bir nitelik taşıdığı durumlarda, idarenin tazmin yükümlülüğünün doğması için, zararın, idarenin "ağır hizmet kusuru" ... Cuma, 21 Şubat 2014
 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »
Ara:

Arama anahtar sözcükleri perpada avukat

Toplam 50 sonuç bulundu.

Sayfa 1 / 3

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.