KAYDUL

HUKUK


Kanunlar »
Cumartesi, 01 Kas 2014

İdare Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu
2 6514 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
3 2981 Sayılı İmar Ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler Ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun
4 Kabahat İçeren Bazı Kanunlar Ve Bu Kabahatlerle İlgili Başvuru Süreleri, Başvuru Ve Karar Mercileri
5 6487 Sayılı Kanun
6 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu
7 6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu
8 Darbe Tarihinden Bir Örnek: 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasi Partilerin Feshine Dair Kanun
9 Mesken Olan Bağımsız Bölümlerde Avukat Bürosu Açılmasına Dair Avukatlık Kanunu'na Eklenen 6460 Sayılı Kanunun 3. Maddesi
10 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun
11 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
12 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
13 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
14 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanun
15 6413 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu
16 2 B Yasasında Değişiklik Yapan 6412 Sayılı Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.
17 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu
18 3194 sayılı İmar Kanunu
19 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
20 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE TAŞINMAZ MALIN İDARE ADINA TESCİLİ

Sayfa 1 / 2

  • «
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1 
  •  2 
  •  Sonraki 
  •  Son 
  • »
Av. Fatma SÖYLEMEZ KAYDUL
Adres : Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:13 No:2457 Şişli/İSTANBUL Tel: 0546 846 09 96 e-mail: fatma @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.