KAYDUL

HUKUK


Mahkeme Kararları »
Pazar, 26 May 2024

İdare Hukuku

Başlık Süzgeci 
# Görüntüle 
# Öğe Başlığı
1 Akaryakıt İstasyonu Ruhsatına Plan Değişikliğinin Etkisi ve Kazanılmış Hak
2 Kamu Hizmetine Ayrılan Yerler ve Kamulaştırmasız (Hukuki) El Atma Davaları
3 Karayollarında Yol Çalışması ve Dinamit Patlatılması İle Oluşan Zararlar
4 Özel Ferdi Silah İthal Hakkı
5 Yapı Ruhsatına Tabi Olmayan İşlerde Yıkım Kararı Alınamaz
6 İmar Planında Yol Olarak Ayrılan Taşınmazın Öncelikle Yıkılmayıp Kamulaştırılması Gerekir
7 İmar Uygulaması İle Yolda Kalan Taşınmazın Kamulaştırılması İşlemine Karşı İptal Davası
8 Köylerin Kamulaştırma Yetkisi
9 Kamulaştırma ve Kamu Tüzel Kişiliği
10 Amirin Hukuka Aykırı Emirlerii Yerine Getirmeyen Memurun Açacağı Manevi Tazminat Davası Kime Karşı Açılır?
11 Muvazaalı Eczane Gerekçesi ile Ruhsat Verilmeme ve Oda Kaydının Silinmesi
12 Sel Baskınında Uğranılan Zarara Karşı Açılan Tazminat Davası
13 İdari İşlemin Mahkeme Kararı İle İptalinin İptal Edilen İşlem Döneminde Üçüncü Kişilere Tesis Edilen İşlemlere Etkisi
14 Acele Kamulaştırma Kararlarının İptali Davası
15 Kentsel Dönüşümde Riskli Alan Kararlarının İptali Davası
16 Hakkında Herhangi Bir Disiplin Soruşturması Yapılmayan Meslekten Çıkarma Cezası Verilmeyen Zabıta Görevlisinin İtfaiye Memuru Olarak Atanması
17 30 FİİLİ HİZMET YILINDAN FAZLA SÜRELER İÇİN ÖDENMEYEN EMEKLİ İKRAMİYESİNİN ÖDENMESİ TALEBİ
18 Radyo Yayınında Ürün Yerleştirme
19 Sağlık Hizmetlerinde Uğranılan Zarar ve İdarenin Ağır Hizmet Kusuru
20 Şehiriçinde Ticari Amaçlı Kayıt Dışı Yolcu Taşımacılığı

Sayfa 1 / 7

 • «
 •  Başlangıç 
 •  Önceki 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Sonraki 
 •  Son 
 • »

e-mail:
info @ kaydulhukuk.com

Telif Hakkı © 2012 Kaydul Hukuk Bürosu. Tüm hakları saklıdır. Bu sitede paylaşılan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup,
Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca reklam, teklif, hukuki öneri veya danışmanlık teşkil etmez.